×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 41

PSALMUL 41 Pentru sfârşit: fiilor lui Core, spre învăţătură*.

1 În ce chip tânjeştea cerbul după izvoarele apelor,
aşa tânjeşte sufletul meu după Tine, Dumnezeule.

2 Însetat-a sufletul meu de Dumnezeu cel tareb, cel viu;
când oare voi veni şi mă voi înfăţişa înaintea lui Dumnezeu?

3 Pâine mi-au fost lacrimile, ziua şi noaptea,
în timp ce zilnic mi se spunea: „Unde este Dumnezeul tău?”

4 De acestea mi-am adus aminte, şi sufletul mi l-am revărsat pe minec,
căci voi merge la locul cortului celui minunat, chiar la casa lui Dumnezeu,
în glas de bucurie şi laudă, al sunetului de sărbătoare.

5 De ce eşti mâhnit, suflete al meu, şi de ce’n adâncul meu mă tulburi?
Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci Lui mă voi mărturisi;
mântuirea feţeid mele e Dumnezeul meu.

6 Sufletul mi s’a tulburat înlăuntrul meu;
pentru aceasta îmi voi aduce aminte de Tine
din ţinutul Iordanului şi al Ermonului, de la muntele cel mic.

7 Adânc pe adânc se cheamă în vuietul cascadelor Tale;
toate talazele şi valurile Tale au trecut peste minee.

8 Ziua porunci-va Domnul mila Sa;
noaptea, cântarea Lui va fi cu mine,
rugăciune către Dumnezeul vieţii mele.

9 Îi voi zice lui Dumnezeu: „Tu eşti ocrotitorul meu: de ce m’ai uitat?
De ce umblu eu mâhnit când mă necăjeşte vrăjmaşul?

10 Când oasele mi se zdrobeau, duşmanii mei rosteau ocări asupră-mi,
da, când zilnic îmi spuneau: „Unde-i Dumnezeul tău?”

11 De ce eşti mâhnit, suflete al meu, şi de ce’n adâncul meu mă tulburi?
Pune-ţi nădejdea în Dumnezeu, că Lui mă voi mărturisi;
Dumnezeul meu e mântuirea feţei mele.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.