×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 4

PSALMUL 4 Pentru sfârşit*: o cântare a lui David, printre psalmi.

1 Când eu am strigat, Tu m’ai auzit, Dumnezeul dreptăţii mele;
întru necaz m’ai alinata;
ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea!

2 Voi, fii ai oamenilor, până când veţi fi greoi la inimă?
de ce iubiţi voi deşertăciunea şi cătaţi după minciună?

3 Să ştiţi că minunat l-a făcut Domnul pe cel sfântb al Său;
Domnul mă va auzi când voi striga către Dânsul.

4 Mâniaţi-vă, dar nu păcătuiţic;
deasupra paturilor voastre
căiţi-vă de cele ce-aţi grăit în inimile voastre.

5 Jertfiţi jertfa dreptăţii şi nădăjduiţi în Domnul.

6 Mulţi zic: „Cine ni le va arăta nouă pe cele bune?”
Însemnatu-s’a peste noi lumina feţeid Tale, Doamne;

7 dat-ai bucurie în inima mea mai mult decât în ei
când roada lor de grâu, de vin şi untdelemn s’a înmulţite.

8 În pace de’ndată mă voi culca şi voi adormi,
că Tu, Doamne, osebit m’ai aşezat întru nădejde.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.