×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 38

PSALMUL 38 Pentru sfârşit: o cântare a lui David pentru Iditun*.

1 Zis-am: „Păzi-voi căile mele, ca să nu păcătuiesc eu cu limba mea”;
pusu-i-am gurii mele pază
când păcătosul mi-a stat împotrivă,

2 amuţit-am şi m’am smerit, şi chiar despre cele bune am tăcuta
şi durerea mea s’a înnoit.

3 Inima mea s’a înfierbântat în lăuntrul meu
şi în cugetul meu foc se va aprinde.
Cu limba mea grăit-am:
„Doamne, fă-mă să-mi cunosc sfârşitul

4 şi care este numărul zilelor mele,
ca să ştiu ce-mi lipseşte”b.

5 Iată, Tu mi-ai făcut zilele ca pasul de-o palmă
şi fiinţac mea ca o nimica înaintea Ta.
Da, toate sunt deşarte, fiece om care trăieşte;

6 da, omul trece ca un chip în oglindăd,
vai, în zadar se tulbură;
adună comori şi nu ştie pentru cine le strânge.

7 Şi acum, cine este tăria mea de a’ndura? Oare nu Domnul?
Da, fiinţa mea e de la Tine.

8 Izbăveşte-mă de toate fărădelegile mele;
Tu m’ai făcut ocară celui fără minte.

9 Amuţit-am şi nu mi-am deschis gura,
Că Tu eşti Cel ce m’ai făcut.

10 Îndepărtează de mine biciuirile Tale;
sfârşitu-m’am de puternicia mâinii Tale.

11 Cu mustrări pentru nelegiuiri Tu l-ai certat pe om
şi viaţa i-ai subţiat-o ca pe o pânză de păianjen;
da, în zadar se tulbură tot omul.

12 Ascultă-mi, Doamne, rugăciunea
şi ia aminte la cererea mea,
lacrimile mele nu le trece sub tăcere,
că străin sunt eu la Tine,
străin ca toţi părinţii mei.

13 Cruţă-mă, ca să răsuflu
înainte de a mă duce şi de a nu mai fi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.