×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 37

PSALMUL 37 Un psalm al lui David; spre aducere aminte, asupra Sâmbetei.*

1 Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri,
nici cu urgia Ta să mă cerţi.

2 Că săgeţile Tale s’au înfipt în minea
şi ai apăsat peste mine mâna Ta.

3 Nu este vindecare în trupul meu de la faţa mâniei Tale,
nu este pace în oasele mele de la faţa păcatelor mele.

4 Că fărădelegile mele au covârşit capul meu,
ca o sarcină grea mă apasă.

5 Împuţitu-s’au şi au putrezit rănile mele
de la faţa nebuniei mele;

6 chinuitu-m’am şi m’am gârbovit peste măsură,
toată ziua mâhnindu-mă umblam.

7 Că şalele mele s’au umplut de ocări
şi nu este vindecare în trupul meu.

8 Necăjitu-m’am şi m’am smerit foarte,
răcnit-am din suspinul inimii mele.

9 Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea
şi suspinul meu de la Tine nu s’a ascuns.

10 Inima mi s’a tulburat, tăria m’a părăsit,
iar lumina ochilor mei, nici aceasta nu este cu mine.

11 Prietenii mei şi vecinii mei în preajma mea s’au apropiat şi au şezut,
apropiaţii mei departe de mine au stat,

12 şi peste măsură se sileau cei ce-mi căutau mie sufletul;
cei ce căutau să-mi facă rău grăiau deşertăciuni
şi vicleşuguri toată ziua cugetau.

13 Eu însă ca un surd nu auzeam
şi ca un mut ce nu-şi deschide gura;

14 şi m’am făcut ca un om ce nu aude
şi’n gura lui nu are vorbe de mustrare.

15 Că eu în Tine, Doamne, am nădăjduit,
Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu.

16 Că am zis: – „Să nu se bucure cândva de mine vrăjmaşii mei”,
şi când mi s’au clătinat picioarele, ei împotriva mea grăiau cu vorbe mari.

17 Că eu sunt gata să cad sub lovituri
şi durerea îmi este pururea’nainte.

18 Că fărădelegea mea eu o voi vesti
şi treaz voi sta asupra păcatului meu.

19 Dar vrăjmaşii mei trăiesc şi s’au făcut mai tari decât mine
şi s’au înmulţit cei ce mă urăsc pe nedrept;

20 cei ce-mi răsplătesc cu rău pentru bine mă defăimau
pentru că urmam binele.

21 Nu mă părăsi, Doamne, Dumnezeul meu,
nu Te’ndepărta de mine;

22 ia aminte spre ajutorul meu,
Doamne al mântuirii mele!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.