×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 36

PSALMUL 36 Al lui David.

1 Nu-ţi face sânge răua din pricina celor ce fac rău,
nici nu-i pizmui pe cei ce lucrează fărădelegeb;

2 căci ei ca iarba curând se vor ofili
şi ca verdeaţa ierbii degrab se vor trece.

3 Tu nădăjduieşte în Domnul şi fă binele
şi locuieşte pământul şi hrăneşte-te din bogăţia lui.

4 Desfătează-te în Domnul
şi El va împlini cererile inimii tale.

5 Descoperă-I Domnului calea ta
şi nădăjduieşte într’Însul, şi El va lucra

6 şi dreptatea ţi-o va scoate ca lumina
şi judecata ta, precum amiaza.

7 Supune-te Domnului şi roagă-L;
nu-ţi face sânge rău din pricina celui ce sporeşte’n calea sa,
din pricina omului care face fărădelege.

8 Potoleşte-ţi furia, lasă mânia;
nu-ţi face sânge rău ca şi cum ai face răul;

9 fiindcă cei ce fac răul vor pieri de istov,
dar cei ce-L aşteaptă pe Domnul, ei vor moşteni pământul.

10 Încă puţin, şi păcătosul nu va mai fi:
îi vei căuta locul şi nu-l vei afla.

11 Dar cei blânzi vor moşteni pământulc
şi se vor desfăta întru belşug de pace.

12 Pândi-va păcătosul pe cel drept
şi cu dinţii va scrâşni asupră-i.

13 Dar Domnul Îşi va râde de el,
deoarece El de mai’nainte vede că ziua lui va veni.

14 Sabie au scos păcătoşii,
arcul şi l-au întins
ca să-l doboare pe sărac şi pe sărman,
ca să-i înjunghie pe cei drepţi la inimă.

15 Să intre sabia lor în inima lor,
arcurile să li se sfărâme!

16 Mai bun e puţinul pentru cel drept
decât multa bogăţie a păcătoşilor.

17 Că braţele păcătoşilor se vor zdrobi,
dar Domnul pe cei drepţi îi întăreşte.

18 Cunoaşte Domnul căile celor fără prihană
şi moştenirea lor în veac va fi;

19 în vreme rea nu vor fi ruşinaţi,
în zile de foamete se vor sătura.

20 Că păcătoşii vor pieri,
iar vrăjmaşii Domnului, de îndată ce au fost slăviţi şi s’au înălţat,
s’au stins, precum fumul au pierit.

21 Păcătosul se împrumută şi nu înapoiază,
dar dreptul are milă: el dăd.

22 Că cei ce-L binecuvintează pe El vor moşteni pământul,
dar cei ce-L blesteamă vor pieri de istov.

23 De la Domnul îşi îndreaptă omul paşii
şi calea Lui o va dori foarte;

24 când va cădea, el nu va fi doborât,
că Domnul îl sprijină cu mâna Sa.

25 Tânăr am fost, acum sunt, iată, bătrân
şi nu l-am văzut pe cel drept părăsit,
şi nici seminţia lui cerşind pâine;

26 cât e ziua de lungă, dreptul miluieşte şi împrumută
şi seminţia sa întru binecuvântare va fi.

27 Fereşte-te de rău şi fă binelee
şi vei sălăşlui în veacul veacului.

28 Că Domnul iubeşte judecata
şi nu-i va părăsi pe cuvioşii Săi;
ei în veac vor fi păziţi.
Dar nelegiuiţii vor fi alungaţi,
iar seminţia necredincioşilor va fi stârpită;

29 drepţii însă vor moşteni pământul
şi’n veacul veacului îşi vor avea sălaş pe el.

30 Gura dreptului va murmuraf înţelepciune
şi limba lui va rosti judecată;

31 legea Dumnezeului său în inima lui,
şi paşii lui nu se vor poticni.

32 Păcătosul îl pândeşte pe cel drept
şi caută să-l omoare;

33 dar Domnul pe acesta nu-l va lăsa în mâinile lui
şi nicicum nu-l va osândi atunci când îl judecă.

34 Aşteaptă-L pe Domnul şi păzeşte-I calea
şi El te va înălţa pentru ca tu să moşteneşti pământul;
când vor fi stârpiţi păcătoşii, tu vei vedea.

35 Văzutu-l-am pe cel necredincios ridicat în slăvig
şi înălţându-se pe sine ca cedrii Libanului;

36 şi am trecut pe-acolo şi, iată, nu era;
şi l-am căutat, dar locul său nu era de găsit.

37 Păzeşte nerăutatea şi caută ce e drept,
că omul de pace lasă urmaşi după el;

38 dar nelegiuiţii vor fi nimiciţi deodată
şi urmaşii necredincioşilor fi-vor stârpiţi.

39 Dar mântuirea drepţilor e de la Domnul;
El e ocrotitorul lor la vreme de necaz;

40 şi Domnul le va ajuta şi El îi va izbăvi
şi-i va scoate din mâna păcătoşilor
şi-i va mântui, că ei au nădăjduit în El.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.