×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 35

PSALMUL 35 Pentru sfârşit: al lui David, robul Domnului.

1 Călcătorul de lege, păcătuind, zice’n sinea lui
că înaintea ochilor săi nu este frică de Dumnezeua.

2 Fiindcă el însuşi se amăgeşte chiar cu ochii săi,
ca nu cumva să-şi afle fărădelegea şi s’o urască.

3 Cuvintele gurii sale sunt fărădelege şi vicleşug,
el n’a dorit să înţeleagă cum e să fii bun.

4 Fărădelege a gândit în aşternutul său,
pe sine s’a pus în orice cale care nu e bună
şi răutatea n’a urât-o.

5 Doamne, mila Ta este în cer
iar adevărul Tău se’ntinde pân’la nori;

6 dreptatea Ta e ca munţii lui Dumnezeu,
adânc nepătruns judecăţile Tale.Oameni şi dobitoace vei mântui Tu, Doamne;

7 cât ai înmulţit mila Ta, Dumnezeule,
fiii oamenilor în umbra aripilor Tale vor nădăjdui,

8 din grăsimea casei Tale îi vei îmbătab
şi din izvorul desfătării Tale îi vei adăpa.

9 Că la Tine este izvorul vieţii,
întru lumina Ta vom vedea luminăc.

10 Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine
şi dreptatea Ta celor drepţi la inimă.

11 Să nu vină peste mine piciorul trufiei
şi mâna păcătoşilor să nu mă clatine.

12 Acolo au căzut toţi cei ce lucrează fărădelege;
izgoniţi au fost şi nu vor putea să se ridiced.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.