×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 33

PSALMUL 33 Un psalm al lui David; când şi-a schimbat el înfăţişarea în faţa lui Ahimelec şi i s’a dat drumul şi a plecat*.

1 În toată vremea Îl voi binecuvânta pe Domnul,
lauda Lui pururea în gura mea.

2 Întru Domnul se va lăuda sufletul meu:
audă cei blânzi şi să se veselească.

3 Măriţi-L pe Domnul laolaltă cu mine,
împreună să-I înălţăm numele.

4 Pe Domnul L-am căutat şi El m’a auzit
şi din toate necazurile m’a izbăvit.

5 Apropiaţi-vă de El şi luminaţi-vă
şi feţele voastre nu se vor ruşina.

6 Sărmanul acesta a strigat, iar Domnul l-a auzit
şi din toate necazurile lui l-a mântuit.

7 Îngerul Domnului îşi va pune tabăra împrejurul celor ce se tem de El,
şi El îi va izbăvi.

8 Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnula;
fericit bărbatul care nădăjduieşte întru El.

9 Temeţi-vă de Domnul, voi, toţi sfinţii Lui,
că nimic nu le lipseşte celor ce se tem de Elb.

10 Bogaţii au sărăcit şi au flămânzit,
dar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele.

11 Veniţi, fiilor, ascultaţi-mă pe mine;
frica Domnului vă voi învăţa.

12 Cine este omul care doreşte viaţă,
care iubeşte să vadă zile bune?:

13 Opreşte-ţi limba de la rău
iar buzele tale să nu grăiască vicleşug;

14 ocoleşte răul şi fă binele,
caută pacea şi mergi pe urmele ei.

15 Ochii Domnului asupra celor drepţi
şi urechile Lui spre rugăciunea lor.

16 Dar faţa Domnului e împotriva celor ce fac rău,
pentru ca pomenirea lor s’o şteargă de pe pământ.

17 Strigat-au drepţii, iar Domnul i-a auzit
şi din toate necazurile lor i-a izbăvit.

18 Aproape este Domnul de cei cu inima zdrobităc
şi-i va mântui pe cei smeriţi cu duhul.

19 Multe sunt necazurile drepţilor,
dar din ele toate [Domnul] îi va izbăvi.

20 Domnul le păzeşte oasele toate,
nici unul din ele nu va fi zdrobitd.

21 Rea e moartea păcătoşilor
şi vor greşi aceia care-l urăsc pe cel drept.

22 Mântui-va Domnul sufletele robilor Săi
şi nimeni nu va greşi din toţi cei ce nădăjduiesc într’Însul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.