×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 32

PSALMUL 32 Un psalm al lui David; fără titlu la Evrei.

1 Bucuraţi-vă, drepţilor, întru Domnul!;
celor drepţi li se cuvine laudă.

2 Lăudaţi-L pe Domnul în alăută,
în psaltire cu zece strune cântaţi-Ia.

3 Cântaţi-I Lui cântare nouă,
frumos cântaţi-I în strigări de bucurie.

4 Că drept este cuvântul Domnului,
şi toate lucrurile Lui întru credinţă.

5 Domnul iubeşte mila şi judecata,
de mila Domnului este plin pământul.

6 Prin cuvântul Domnului s’au întemeiat cerurile,
iar puterea lor, prin duhul gurii Sale,

7 adunând ca un burduf apele măriib,
punând adâncurile’n cămări.

8 Tot pământul să se teamă de Domnul,
de El să se cutremure toţi cei ce locuiesc în lume;

9 că El a zis şi ele s’au făcut,
El a poruncit şi ele s’au ziditc.

10 Domnul risipeşte sfaturile neamurilor,
aruncă planurile popoarelor
şi dezice sfaturile mai-marilor.

11 Dar sfatul Domnului rămâne în veac,
din neam în neam gândurile inimii Lui.

12 Fericit e neamul căruia Domnul îi este Dumnezeu,
poporul pe care El Şi l-a ales să-L moştenească.

13 Domnul a privit din cer,
pe toţi fiii oamenilor i-a văzut;

14 din locul pe care Şi l-a gătit
i-a văzut pe toţi cei ce locuiesc pământul,

15 El, Cel ce singur le-a plăsmuit inimile,
Cel ce toate lucrurile lor le pricepe.

16 Un rege nu se mântuieşte prin mulţimea oştiriid,
şi nici uriaşul se va izbăvi prin mărimea tăriei lui;

17 fără folose e calul când să scapi,
cu mărimea puterii lui nu te va scăpa.

18 Iată, ochii Domnuluif spre cei ce se tem de Dânsul,
spre cei ce în mila Lui nădăjduiesc,

19 să le izbăvească sufletele din moarte
şi să-i hrănească la vreme de foamete.

20 Sufletul nostru Îl va aştepta pe Domnul,
că El este ajutorul şi ocrotitorul nostru;

21 că întru El ni se va veseli inima
şi în numele Său cel sfânt am nădăjduit.

22 Fie, Doamne, mila Ta spre noi
precum am nădăjduit şi noi întru Tine!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.