×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 29

PSALMUL 29 Pentru sfârşit: un psalm pentru sfinţirea casei; al lui David*.

1 Înălţa-Te-voi, Doamne, că Tu m’ai ridicat
şi n’ai făcut din mine veselia vrăjmaşilor mei.

2 Doamne, Dumnezeul meu, strigat-am către Tine
şi Tu m’ai vindecat.

3 Doamne, Tu mi-ai scos sufletul din iad,
Tu m’ai smulsa dintre cei ce se pogoară în groapă.

4 Cântaţi-I Domnului voi, cei cuvioşi ai Lui,
şi mărturisiţi pomenirea sfinţeniei Lui;

5 că urgie este’n mânia Lui,
dar viaţă în vrerea Lui:
seara-i sălaş de plângere,
iar dimineaţa, de bucurieb.

6 Zis-am eu întru îmbelşugarea mea:
„În veac nu mă voi clinti!”

7 Întru voia Ta, Doamne, dat-ai frumuseţii mele putere,
dar dacă Tu Ţi-ai întors faţa, eu m’am tulburat.

8 Către Tine, Doamne, voi striga
şi către Dumnezeul meu mă voi ruga:

9 „Ce folos ai Tu de sângele meuc,
că mă cobor în stricăciune?
Oare ţărâna se va mărturisi Ţie?
sau ea va vesti adevărul Tău?”

10 Auzit-a Domnul şi m’a miluit,
Domnul a fost ajutorul meu.

11 Plânsul mi l-ai întors întru bucurie,
saculd mi l-ai rupt şi cu veselie m’ai încins,

12 pentru ca slava mea să-Ţi cânte fără să-mi pară rău;
Doamne, Dumnezeul meu, în veac Te voi lăuda!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.