×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 28

PSALMUL 28 Un psalm al lui David; la ieşirea cu Cortul.

1 Aduceţi-I Domnului, voi, fii ai lui Dumnezeua,
aduceţi-I Domnului pe fiii berbecilorb,
aduceţi-I Domnului slavă şi cinstire,

2 aduceţi-I Domnului slavă numelui Său,
închinaţi-vă Domnului în curtea Lui cea sfântă.

3 Glasul Domnului peste ape;
Dumnezeul slavei a tunat,
Domnul peste ape multe.

4 Glasul Domnului întru tărie,
glasul Domnului întru măreţie,

5 glasul Domnului, cel ce spintecă cedrii,
Domnul spintecă cedrii Libanului.

6 El îi va mărunţi ca pe juncul Libanului,
iar cel iubit, ca puiul inorogilorc.

7 Glasul Domnului, cel ce revarsă pară de foc,

8 glasul Domnului, cel ce cutremură pustiul,
Domnul va cutremura pustiul Cadeşului.

9 Glasul Domnului, cel ce’ntăreşte cerbii
şi face să se arate dumbrăvile
şi’n locaşul Său pe tot cel ce zice: Slavă!

10 Domnul sălăşluieşte în potopd,
Domnul va împărăţi în veac.

11 Domnul îi va da tărie poporului Său,
Domnul Îşi va binecuvânta poporul cu pace.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.