×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 27

PSALMUL 27 Al lui David.

1 Către Tine, Doamne, am strigat;
Dumnezeul meu, să nu taci de dinaintea mea,
că dacă Tu taci de dinaintea mea
eu mă voi asemăna cu cei ce se pogoară în groapă.

2 Ascultă glasul rugăciunii mele când mă rog către Tine,
când mâinile mi le ridic către locaşul Tău cel sfânt.

3 Sufletul să nu mi-l tragi laolaltă cu cei păcătoşi,
să nu mă nimiceşti laolaltă cu cei ce fac strâmbătate,
cu cei ce aproapelui îi vorbesc de pace
dar în inimile lor poartă răutăţi.

4 Acelora dă-le după faptele lor
şi după răutatea purtărilor lor;
dă-le după lucrarea mâinilor lor,
plăteşte-le cu ce-au plătit şi eia.

5 Că n’au înţeles lucrurile Domnului
şi lucrările mâinilor Saleb;
Tu îi vei dărâma, şi la loc nu-i vei zidi.

6 Binecuvântat este Domnul, că a auzit glasul rugăciunii mele.

7 Domnul este ajutorul meu şi ocrotitorul meu;
în El a nădăjduit inima mea, iar El m’a ajutat
şi trupul mi l-a înflorit
şi din voia mea cea bună mă voi mărturisi Lui.

8 Domnul este întărirea poporului Său
şi ocrotitor al mântuirii unsului Săuc.

9 Mântuieşte poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta;
păstoreşte-i şi înalţă-i până’n veac.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.