×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 26

PSALMUL 26 Al lui David; înainte de a fi fost uns.

1 Domnul este luminarea mea şi mântuirea mea; de cine mă voi teme?
Domnul este ocrotitorul vieţii mele; de cine mă voi înfricoşa?

2 Când făcătorii de rele se vor apropia de mine să mă sfâşiea,
ei, cei ce mă necăjesc şi-mi sunt duşmani, ei au slăbit şi au căzut.

3 Chiar dacă o oaste s’ar rândui împotrivă-mi, inima mea nu se va înfricoşa;
chiar dacă război s’ar ridica împotrivă-mi, eu întru El nădăjduiesc.

4 Un lucru am cerut de la Domnul, şi pe acesta-l voi căuta:
să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele,
văzul să mi-l desfăt în frumuseţea Domnului şi să cercetez locaşul Săub.

5 Că El m’a ascuns în cortul Său în ziua necazurilor mele,
în ascunzişul cortului Său m’a adăpostit,
pe stâncă m’a înălţat,

6 iar acum, iată, capul mi l-a înălţat deasupra vrăjmaşilor mei;
cortul Său l-am înconjurat şi’n el am jertfit jertfă de laudă;
laude voi glăsui, Domnului Îi voi cânta.

7 Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat;
miluieşte-mă şi ascultă-mă.

8 Ţie Ţi-a zis inima mea: Faţa mea ai căutat-o,
faţa Ta, Doamne, o voi căutac.

9 Faţa Ta să nu Ţi-o întorci de la mine
şi să nu Te abaţi în mânie de la robul Tău.
Fii ajutorul meu; să nu mă lepezi
şi să nu mă laşi, Dumnezeule, Mântuitorul meu.

10 Că tatăl meu şi mama mea m’au părăsit,
dar Domnul m’a adus la Sine.

11 În calea Ta, Doamne, pune-mi lege,
pe cărarea cea dreaptă călăuzeşte-mă, din pricina vrăjmaşilor mei.

12 Nu mă da pe mâna celor ce mă necăjesc,
că împotriva mea s’au ridicat martori nedrepţi
şi nedreptatea şi-a minţit sieşi.

13 Cred că voi vedea bunătăţile Domnului în pământul celor vii.

14 Aşteaptă-L pe Domnul,
îmbărbătează-te, inima să ţi se’ntărească
şi aşteaptă-L pe Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.