×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 24

PSALMUL 24 Un psalm al lui David.

1 Spre Tine, Doamne, mi-am ridicat sufletul, Dumnezeul meu.

2 În Tine mi-am pus nădejdea; în veac să nu fiu dat de ruşinea,
nici să-şi râdă de mine vrăjmaşii mei.

3 Că toţi cei ce pe Tine Te aşteaptă nu vor fi daţi de ruşine,
dar ruşine celor ce fără pricină fac fărădelegi!

4 Fă-mi cunoscute, Doamne, căile Tale,
învaţă-mă cărările Tale!

5 Călăuzeşte-mă spre adevărul Tău
şi mă învaţă, că Tu eşti Dumnezeu, Mântuitorul meu,
şi pe Tine Te-am aşteptat ziua’ntreagă.

6 Adu-Ţi aminte de îndurările Tale, Doamne,
şi de milele Tale, că din veac sunt.

7 Păcatele tinereţilor mele şi ale neştiinţei mele nu le pomeni;
după mila Ta pomeneşte-mă,
de dragul bunătăţii Tale, Doamne.

8 Bun şi drept este Domnul;
de aceea lege le va pune celor ce păcătuiesc în caleb.

9 Pe cei blânzi îi va călăuzi la judecată,
învăţa-va pe cei blânzi căile Salec.

10 Toate căile Domnului sunt milă şi adevăr
celor ce-I caută legământuld şi mărturiile.

11 Pentru numele Tău, Doamne,
uşurează-mi păcatul, că mult este.

12 Cine este omul care se teme de Domnul?:
lege-i va pune în calea pe care a ales-o.

13 Sufletul său întru bunătăţi se va sălăşlui
şi seminţia lui va moşteni pământul.

14 Domnul este întărirea celor ce se tem de El,
lor le va arăta legământul Său.

15 Ochii mei sunt pururea spre Domnul,
că El va scoate din laţ picioarele mele.

16 Caută spre mine şi mă miluieşte,
că singuratic sunt şi sărman.

17 Necazurile inimii mele s’au înmulţit,
din nevoile mele scoate-mă.

18 Vezi-mi smerenia şi osteneala
şi treci cu vederea toate păcatele mele.

19 Vezi-i pe vrăjmaşii mei, că s’au înmulţit
şi cu ură nedreaptă m’au urât.

20 Păzeşte-mi sufletul şi mă izbăveşte:
să nu fiu ruşinat că am nădăjduit în Tine.

21 Cei fără răutate şi cei drepţi s’au lipit de mine,
că eu pe Tine Te-am aşteptat, Doamne.

22 Izbăveşte-l, Dumnezeule, pe Israel
din toate necazurile lui!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.