×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 23

PSALMUL 23 Un psalm al lui David; pentru ziua cea dintâi de după Sâmbătă.

1 Al Domnului e pământul şi plinirea lui,
lumea şi toţi cei ce locuiesc într’însa;

2 Acesta pe mări l-a întemeiat
şi pe râuri l-a aşezat.

3 Cine se va sui în muntele Domnului
şi cine va sta în locul Său cel sfânta?:

4 Cel nevinovat cu mâinile şi curat cu inima,
cel ce nu şi-a luat sufletul în deşertb
şi nu s’a jurat cu vicleşug aproapelui său.

5 Acesta va primi binecuvântare de la Domnul
şi milostivire de la Dumnezeu, Mântuitorul său.

6 Acesta este neamul celor ce-L caută [pe Domnul],
al celor ce caută faţa Dumnezeului lui Iacob.

7 Deschideţic, mai-mari, porţile voastre,
şi voi, porţi veşnice, ridicaţi-vă,
ca să intre Împăratul slavei.

8 Cine este Acesta Împăratul slavei?
Domnul Cel tare şi puternic,
Domnul Cel tare în războid.

9 Deschideţi, mai-mari, porţile voastre,
şi voi, porţi veşnice, ridicaţi-vă,
ca să intre Împăratul slavei.

10 Cine este Acesta Împăratul slavei?
Domnul puterilor, Acesta este Împăratul slavei.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.