×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 22

PSALMUL 22 Un psalm al lui David.*

1 Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi.

2 La loc de păşune, acolo m’a sălăşluit,
la apa odihnei m’a hrănit,

3 sufletul mi l-a întors la sineşia.El m’a călăuzit pe cărările dreptăţii
de dragul numelui Săub.

4 Că chiar de voi umbla prin mijlocul umbrei morţii,
nu mă voi teme de rele, că Tu cu mine eşti;
toiagul Tău şi varga Ta, acestea m’au mângâiatc.

5 Masă ai pregătit înainte-mi, de faţă cu cei ce mă necăjesc;
uns-ai cu untdelemn capul meu,
iar paharul Tău mă’mbatăd de parc’ar fi prea tare.

6 Şi mila Ta mă va urma în toate zilele vieţii mele
şi voi locui în casa Domnului întru lungime de zile.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.