×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 20

PSALMUL 20 Pentru sfârşit: un psalm al lui David.

1 Doamne, întru puterea Ta se va veseli regelea
şi de mântuirea Ta se va bucura foarte.

2 Dorinţa inimii lui i-ai dăruit-ob
şi de cererea buzelor lui nu l-ai lipsit.

3 Că l-ai întâmpinat cu binecuvântări de dreptate,
pus-ai pe capul său cunună de piatră scumpă.

4 Viaţă a cerut de la Tine, şi i-ai dat-o:
lungime de zile în veacul veacului.

5 Mare este slava lui întru mântuirea Ta,
slavă şi mare-cuviinţăc vei pune peste el;

6 că-i vei da lui binecuvântare în veacul veacului,
cu faţa Ta întru bucurie îl vei veseli.

7 Că regele nădăjduieşte în Domnul
şi din mila Celui-Preaînalt nu se va clinti.

8 Mâna Ta îi va găsi pe toţi vrăjmaşii Tăi,
dreapta Ta să-i afle pe toţi cei ce Te urăsc.

9 Ca un cuptor de foc îi vei face atunci când Te arăţi;
Domnul întru mânia Sa îi va răvăşi,
focul îi va mistui.

10 Rodul lor de pe pământ îl vei şterge
şi seminţia lor dintre fiii oamenilor.

11 Că lucruri rele au gândit împotriva Ta,
planuri au cugetat care nu vor dura.

12 Că Tu îi vei pune pe fugă,
prin cei rămaşi ai Tăi le vei găti căderead.

13 Înalţă-Te, Doamne, întru tăria Ta;
cânta-vom şi vom lăuda puterile Tale.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.