×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 2

PSALMUL 2* Al lui David.

1 De ce oare s’au întărâtat neamurile
şi de ce’n deşert au cugetat popoarele?

2 S’au strâns laolaltă regii pământului,
mai-marii între ei s’au sfătuit
împotriva Domnului şi a Hristosuluia Său:

3 „Să rupem legăturile lor de pe noi
şi jugul lor de pe noi să-l azvârlim!”

4 Cel ce locuieşte’n ceruri Îşi va râde de ei,
Domnul îi va lua’n bătaie-de-joc.

5 Atunci va grăi către ei întru pornirea Sa
şi întru mânia Sa îi va îngrozi:

6 „Eu Împărat sunt pus de El peste Sion
– muntele cel sfânt al Lui –

7 ca să vestesc porunca Domnului.bZis-a Domnul către Mine: – Fiul Meu eşti Tu,
Eu astăzi Te-am născutc;

8 cere de la Mine şi-Ţi voi da neamurile să-Ţi fie moştenire
şi marginile pământului să-ţi fie stăpânire.

9 Pe ei îi vei păstori cu toiag de fier,
ca pe un vas al olarului îi vei zdrobi în bucăţi”.

10 Şi acum, voi, regilor, înţelegeţi,
învăţaţi-vă voi toţi cei ce judecaţi pământul!

11 Slujiţi Domnului cu frică
şi vă bucuraţi Lui cu cutremurd!

12 Luaţi învăţătură, ca nu cumva Domnul să Se-aprindă de mânie
şi să pieriţi din calea cea dreaptă!
Atunci, când degrab I Se va aprinde mânia,
fericiţi vor fi toţi cei ce se încred într’Însul!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.