×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 18

PSALMUL 18 Pentru sfârşit: un psalm al lui David.

1 Cerurile povestesca mărirea lui Dumnezeu
şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăriab!

2 Ziua-i spune zilei cuvânt
şi noaptea-i vesteşte nopţii cunoaşterec.

3 Nu sunt graiuri şi nici cuvinte
ale căror glasuri să nu se-audă.

4 În tot pământul a ieşit vestiread lor
şi la marginile lumiie cuvintele lor.În soare Şi-a pus locaşul Său;

5 şi El, ca un mire ce iese din cămara Sa,
bucura-Se-va ca un uriaş ce-Şi aleargă drumul.

6 De la marginea cerului îşi are ieşirea,
pân’ la marginea cerului îi este alergarea,
şi nimic nu se poate ascunde de căldura lui.

7 Legea Domnului e fără prihană:
întoarce suflete;
mărturia Domnului e de bună credinţă:
înţelepţeşte pruncii;

8 legiuirile Domnului sunt drepte:
veselesc inima;
porunca Domnului luceşte de departe:
luminează ochii;

9 frica Domnuluif este curată:
rămâne în veacul veacului;
judecăţile Domnului sunt adevărate:
îndreptăţite toate.

10 Dorite-s mai mult decât aurul şi decât nestemata,
mai dulci decât mierea şi fagurele.

11 Căci robul Tău le păzeşte,
în paza lor e multă răsplata.

12 Greşalele, cine le va pricepeg?
de [greşalele] mele cele ascunse curăţeşte-mă

13 şi de ale altora fereşte-l pe robul Tău;
dacă ele nu mă vor stăpâni, atunci fără prihană voi fi
şi de păcat mare mă voi curăţih.

14 Iar cuvintele gurii mele
şi cugetul inimii mele vor fi pururea bineplăcute înaintea Ta,
Doamne, ajutorul meu şi răscumpărătorul meu!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.