×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 16

PSALMUL 16 O rugăciune a lui David.

1 Ascultă-mi, Doamne, dreptatea,
ia aminte la ruga mea,
pleacă-Ţi auzul la rugăciunea mea din buze neviclene!

2 De dinaintea feţei Tale să-mi vină mie judecata,a
ochii meib să vadă ce e drept.

3 Tu mi-ai cercat inima, noaptea ai cercetat-o;
cu foc m’ai lămurit, dar nu s’a aflat întru mine nedreptate.

4 Pentru ca gura mea să nu grăiască lucruri omeneşti,
de dragul cuvintelor de pe buzele Tale eu am păzit căi aspre.

5 Întăreşte-mi paşii întru cărările Tale
pentru ca paşii mei să nu şovăie.

6 Eu am strigat fiindcă Tu m’ai auzit, Dumnezeule;
pleacă-Ţi auzul spre mine şi ascultă-mi cuvintele!

7 Minunate fă milele Tale,
Tu, Cel ce-i mântuieşti pe cei ce nădăjduiesc întru Tine,
îi mântuieşti de cei ce stau împotriva dreptei Tale.

8 Păzeşte-mă ca pe lumina ochiului;
cu acoperământul aripilor Tale acoperă-mă

9 de faţa necredincioşilor care mă necăjesc.Duşmanii mi-au împresurat sufletul;

10 în grăsimea lor s’au îngrădit,
gura lor a grăit trufie.

11 Izgonitu-m’au acum şi m’au înconjurat,
ochii şi i-au pus asupră-mi ca să mă culce la pământ.

12 Apucatu-m’au precum un leu gata de vânătoare,
ca un pui de leu ce locuieşte’n ascunzişuri.

13 Scoală-Te, Doamne, ieşi-le înainte şi împiedică-i!
Izbăveşte-mi sufletul de cei necredincioşi,
cu sabia Ta, de vrăjmaşii mâinii Tale,

14 Doamne, de cei puţini care’n viaţa lor
îşi iau partea acestei lumi,
cei ce din cămărilec Tale şi-au umplut pântecele,
şi-au săturat fiii,
iar rămăşiţele le-au lăsat pe seama pruncilor lor.

15 Iar eu întru dreptate mă voi arăta feţei Tale,
sătura-mă-voi când se va arăta slava Ta.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.