×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 151

PSALMUL 151 Psalmul acesta a fost scris de David cu propria sa mână, deşi nu se numără printre cei o sută cincizeci. Alcătuit la vremea când el se afla în luptă cu Goliat*.

1 Cel mai mic eram între fraţii mei
şi cel mai tânăr în casa tatălui meu;
eu păstoream oile tatălui meua.

2 Mâinile mele au făcut o harpă
şi degetele mele au alcătuit o psaltire.

3 Şi cine-I va vesti Domnului meu?Însuşi Domnul, El Însuşi va auzi.

4 El l-a trimis pe îngerul Său
şi de la oile tatălui meu m’a luat
şi cu untdelemnul ungerii Sale m’a uns.

5 Fraţii mei erau buni şi mari,
dar nu întru ei a binevoit Domnulb.

6 Ieşit-am să stau faţă’n faţă cu străinul,
şi el m’a blestemat cu idolii lui.
Dar eu, smulgându-i sabia, i-am tăiat capul

7 şi am îndepărtat ocara de la fiii lui Israel.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.