×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 146

PSALMUL 146 Aliluia. Al lui Agheu şi Zaharia.

1 Lăudaţi-L pe Domnul, că bun lucru este un psalm;
dulce să-I fie Dumnezeului nostru lauda.

2 Când Domnul va zidi Ierusalimul,
El la un loc îi va aduna pe risipiţii lui Israel,

3 El, Cel ce-i vindecă pe cei cu inima zdrobită
şi le leagă la un loc frânturilea,

4 Cel ce numără mulţimea stelelor
şi pe toate le cheamă pe numeb.

5 Mare este Domnul nostru şi mare Îi este tăria
şi priceperii Sale nu-i este hotar.

6 Domnul îi ia asupra Sa pe cei blânzi,
dar pe cei păcătoşi pân’la pământ îi smereşte.

7 Începeţi cântare Domnului prin cântare de laudă,
în alăută cântaţi-I Dumnezeului nostru,

8 Celui ce cu nori înveleşte cerul,
Celui ce pregăteşte ploaie pământului,
Celui ce’n munţi face să răsară iarbă
şi verdeaţă spre slujba oamenilor,

9 Celui ce le dă animalelor hrana
şi puilor de corb care pe El Îl cheamă.

10 Nu în puterea calului Îi este vrerea,
nici în gleznele omului bunăvoirea.

11 Bunăvoirea Domnului este în cei ce se tem de El
şi în cei ce nădejdea şi-o pun în mila Lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.