×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 141

PSALMUL 141 Învăţătură a lui David, când era el în peşteră, rugându-se.*

1 Cu glasul meu către Domnul am strigat,
cu glasul meu către Domnul m’am rugat.

2 Vărsa-voi înaintea Lui rugăciunea mea,
necazul meu înaintea Lui îl voi spune.

3 Când duhul meu se istovea în mine,
atunci Tu îmi cunoşteai cărărilea.
În calea aceasta, în care am umblat,
ei mi-au ascuns o cursă.

4 Luat-am seama spre dreapta şi m’am uitat
şi nu era nimeni care să mă cunoascăb.
Fuga mea a luat sfârşit
şi nu mai e nimeni care să-mi fugărească sufletul.

5 Strigat-am către Tine, Doamne,
zis-am: – Tu eşti nădejdea mea,
partea mea eşti în pământul celor vii.

6 Ia aminte la rugăciunea mea,
că umilit sunt foarte.
Izbăveşte-mă de cei ce mă prigonesc,
că s’au făcut mai tari decât mine.

7 Scoate din temniţă sufletul meu,
ca să se mărturisească numelui Tău, Doamne;
drepţii cu răbdare mă vor aştepta
până ce Tu îmi vei da răsplata.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.