×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 140

PSALMUL 140* Un psalm al lui David.

1 Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă;
ia aminte la glasul rugăciunii mele când strig către Tine.

2 Să se îndrepte rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta;
ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară.

3 Pune, Doamne, strajă gurii mele
şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor melea.

4 Să nu abaţi inima mea spre cuvinte de vicleşug
ca să mă dezvinovăţesc cu dezvinovăţiri în păcateb,
cu oameni care lucrează fărădelegea,
cu ai căror aleşi nu mă voi însoţi.

5 Certa-mă-va dreptul cu milă şi mă va mustrac,
dar untdelemnul păcătosului să nu ungă capul meud.
Că încă şi rugăciunea mea este întru bunăvrerile lor,

6 lângă stâncă înghiţiţi au fost judecătorii lor;
auzi-vor graiurile mele, că s’au îndulcit,

7 ca o brazdă de pământ s’au rupt pe pământ,
risipitu-s’au oasele lor lângă iad.

8 Căci către Tine-s, Doamne, Doamne, ochii mei,
în Tine am nădăjduit, sufletul să nu mi-l iei.

9 Păzeşte-mă de cursa pe care ei mi-au pus-o,
şi de pietrele de poticnire ale celor ce lucrează fărădelegea.

10 Cădea-vor în mreaja lor păcătoşii,
dar eu deoparte sunt până ce voi trecee.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.