×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 139

PSALMUL 139 Pentru sfârşit. Un psalm al lui David.

1 Scapă-mă, Doamne, de omul răua,
izbăveşte-mă de bărbatul nedrept,

2 de cei ce’n inima lor uneltesc nedreptate
şi’n toată ziua războaie pun la cale.

3 Limba şi-au ascuţit-o precum a şarpelui;
sub buzele lor, venin de aspidă.

4 Păzeşte-mă, Doamne, de mâna păcătosului;
scapă-mă de oamenii nedrepţi,
de cei ce uneltesc să-mi împiedice paşii.

5 Cei mândrib mi-au ascuns o cursă,
din funii făcut-au laţ picioarelor mele,
pietre de poticnire mi-au pus în cărare.

6 Zis-am către Domnul: – Tu eşti Dumnezeul meu,
pleacă-Ţi auzul, Doamne, spre glasul rugăciunii mele!

7 Doamne, Doamne, Tu, puterea mântuirii mele,
Tu mi-ai umbritc capul în zi de război.

8 Din pricina poftei mele, Doamne,
nu mă da pe mâna păcătosului;
sfat au făcut împotrivă-mi,
nu mă părăsi, ca nu cumva ei să se umple de trufie.

9 Capul ce li se’nvârte
şi dezgustul buzelor lor să-i acopered.

10 Cărbuni aprinşi vor cădea peste ei;
în foc îi vei arunca,
în necazuri pe care să nu le poată duce.

11 Omul limbut nu va călca drept pe pământ,
omul rău va fi vânat de rele spre pieire.

12 Eu ştiu că Domnul îi va face săracului judecată
şi sărmanului dreptate;

13 iar drepţii vor mărturisi numele Tău,
împreună cu faţa Ta vor locui cei drepţi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.