×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 138

PSALMUL 138 Pentru sfârşit. Al lui David. Un psalm al lui Zaharia în diaspora.*

1 Doamne, Tu m’ai pus la încercare şi m’ai cunoscut;

2 Tu mi-ai cunoscut şederea şi scularea,
gândurile mele Tu de departe le pricepi.

3 Tu mi-ai cercetat cărarea şi culcuşul
şi toate căile mele mai dinainte le-ai văzut,

4 că’n limba mea nu e cuvânt vicleana.

5 Iată, Doamne, Tu pe toate le cunoşti,
pe cele din urmă şi pe cele dintâi;
Tu m’ai plăsmuit şi mâna Ţi-ai pus-o peste mine.

6 Cunoaşterea Ta e mult prea minunată pentru mine;
puternică este, eu n’o pot atingeb.

7 De la Duhul Tău, unde mă voi duce?
iar de la faţa Ta, unde voi fugi?

8 De mă voi sui în cer, Tu acolo eşti;
de mă voi pogorî în iad, Tu eşti de faţă;

9 de-mi voi lua aripile din lumina zorilor
şi’n marginile mării mă voi sălăşlui,

10 chiar şi acolo mâna Ta mă va’ndruma
şi dreapta Ta mă va ţinec.

11 Şi am zis: – Da, întunericul mă va copleşi
şi’n desfătarea mea chiar noaptea va deveni lumină…,

12 căci cu Tine întunericul nu va fi întuneric
şi noaptea lumină va fi ca şi ziua;
întuneric şi lumină, la Tine sunt totuna.

13 Că Tu, Doamne, mi-ai luat în stăpânire rărunchii,
Tu încă din pântecele maicii mele m’ai apărat.

14 Pe Tine Te voi mărturisi,
că minunat eşti Tu întru cele temute;
minunate sunt lucrurile Tale,
şi sufletul meu le cunoaşte foarte.

15 Oasele mi le-ai făcut întru ascuns,
ele Ţie nu-Ţi sunt ascunse,
şi nici fiinţa mead în străfundurile pământului;

16 eram în devenire, Tu m’ai văzut întrege;
în cartea Ta toţi oamenii vor fi scrişi:
ei ziua se urzesc, dar nimeni printre eif.

17 Dar mie, Dumnezeule, în mare cinstire mi-au fost prietenii Tăi,
puternice foarte li s’au făcut stăpânirileg.

18 Eu îi voi număra, ei mai mult decât nisipul se vor înmulţi;
m’am trezit, şi încă sunt cu Tine.

19 O, de i-ai ucide pe păcătoşi, Dumnezeule!
Voi, bărbaţi ai vărsării de sânge, îndepărtaţi-vă de mine,

20 că’n gândurile voastre nu-i decât gâlceavă;
cetăţile Tale zadarnic le vor lua.

21 Oare nu i-am urât eu, Doamne, pe cei ce Te urăsc?
oare nu m’am topit eu din pricina vrăjmaşilor Tăi?:

22 Cu ură desăvârşită i-am urât,
duşmanii mei i-am socotith.

23 Pune-mă la’ncercare, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima:
cercetează-mă şi cunoaşte-mi cărările

24 şi vezi dacă’n mine îşi are nelegiuirea vreo cale;
călăuzeşte-mă Tu pe calea cea veşnică.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.