×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 137

PSALMUL 137 Al lui David.

1 Mărturisi-mă-voi Ţie, Doamne, cu toată inima mea,
şi’n faţa îngerilor Îţi voi cânta,
că ai auzit graiurile gurii mele.

2 Închina-mă-voi spre locaşul Tău cel sfânta
şi numelui Tău mă voi mărturisi
pentru mila şi adevărul Tău,
că numele cel sfânt Ţi l-ai preamărit peste tot ceea ce esteb.

3 În orice zi Te voi chema, auzi-mă degrab;
spor vei face’n sufletul meu cu puterea ta.

4 Pe Tine să Te mărturisească, Doamne, toţi regii pământului,
că au auzit toate cuvintele gurii Tale,

5 şi să cânte ei în căile Domnului,
că mare este slava Domnului.

6 Că înalt este Domnul, dar spre cele smerite priveşte
şi pe cele înalte de departe le cunoaşte.

7 Chiar dacă eu aş umbla prin miezul necazului,
Tu ţine-mă’n viaţă.
Mâna Ţi-ai întins-o peste mânia vrăjmaşilor mei
şi dreapta Ta m’a izbăvit.

8 Domnul în locul meu le va răsplăti.
Doamne, mila Ta este în veac,
lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.