×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 134

PSALMUL 134* Aliluia.

1 Lăudaţi numele Domnului,
lăudaţi-L, voi, slugi, pe Domnul,

2 voi, cei ce staţi în casa Domnului,
în curţile casei Dumnezeului nostru.

3 Lăudaţi-L pe Domnul, că este bun,
cântaţi numelui Său, că este bun;

4 că pe Iacob Şi l-a ales Domnul,
pe Israel să-I fie moştenire.

5 Că eu am cunoscut că mare este Domnula
şi Domnul nostru-i peste toţi dumnezeii.

6 Pe toate câte Domnul le-a vrut, El le-a şi făcut
în cer şi pe pământ,
în mări şi’n toate adâncurile;

7 nori a ridicat de la marginea pământului,
fulgere spre ploaie a făcut;
El scoate vânturile din vistieriile Sale;

8 El i-a lovit pe întâi-născuţii Egiptului,
de la om pân’la dobitoc;

9 semne şi minuni a trimis în mijlocul tău, Egipte,
lui Faraon şi tuturor slugilor lui.

10 El a lovit neamuri multe
şi regi puternici a ucis:

11 pe Sihon, regele Amoreilor,
şi pe Og, regele Vasanului,
şi toate regatele Canaanului;

12 şi pământul lor l-a dat ca moştenire,
moştenire lui Israel, poporul Său.

13 Doamne, numele Tău rămâne în veac,
Doamne, pomenirea Ta este din neam în neam.

14 Că Domnul îl va judeca pe poporul Său
şi asupra robilor Săi mângâiat va fib.

15 Idolii neamurilor sunt argint şi aur,
lucruri de mâini omeneşti:

16 gură au şi nu vor grăi,
ochi au şi nu vor vedea,

17 urechi au şi nu vor auzi,
că’n gura lor suflare nu se află.

18 Precum sunt ei să se facă toţi cei care-i făuresc
şi toţi cei ce se încred în ei!

19 Voi, casa lui Israel, binecuvântaţi-L pe Domnul!;
voi, casa lui Aaron, binecuvântaţi-L pe Domnul!;

20 voi, casa lui Levi, binecuvântaţi-L pe Domnul!;
voi, cei ce vă temeţi de Domnul, binecuvântaţi-L pe Domnul!

21 Binecuvântat este Domnul din Sion,
Cel ce locuieşte în Ierusalim!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.