×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 119

PSALMUL 119 O cântare a treptelor*.

1 Către Domnul am strigat în necazul meu
şi El m’a auzit.

2 Doamne, izbăveşte-mi sufletul de buze nedrepte
şi de limbă vicleană!

3 Ce ţi se va da
şi ce ţi se va adăuga prin limba vicleană?:

4 Săgeţile Celui-Tare,
ascuţite în cărbunii pustiuluia.

5 Vai mie, că pribegia mea s’a prelungit,
în sălaşele lui Chedarb m’am sălăşluit.

6 Mult a pribegit sufletul meu.

7 Cu cei ce urăsc pacea eram paşnic;
când le grăiam, fără pricină se războiau cu mine.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.