×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 117

PSALMUL 117 Aliluia.

1 Mărturisiţi-vă Domnului, că e bun,
că în veac este mila Luia.

2 Să spună dar casa lui Israel că e bun,
că în veac este mila Lui.

3 Să spună dar casa lui Aaron că e bun,
că în veac este mila Lui.

4 Să spună dar toţi cei ce se tem de Domnul că e bun,
că în veac este mila Luib.

5 Eu din necaz L-am chemat pe Domnul
şi El m’a auzit întru lărgimea auzului.

6 Domnul este ajutorul meu,
nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul.

7 Domnul este ajutorul meu
şi eu de sus mă voi uita la vrăjmaşii mei.

8 Mai bine e să te încrezi în Domnul
decât să te încrezi în om.

9 Mai bine e să nădăjduieşti în Domnul
decât să nădăjduieşti în mai-marii pământului.

10 Toate neamurile m’au împresurat,
iar eu în numele Domnului le-am biruit;

11 de jur-împrejur m’au împresurat,
iar eu în numele Domnului le-am înfrânt;

12 m’au împresurat precum albinele un fagurec
şi s’au aţâţat ca focul între spini,
iar eu în numele Domnului le-am biruit;

13 împins am fost şi răsucit să cad,
dar Domnul mi-a sărit în sprijin.

14 Domnul e tăria mea şi cântecul meu
şi El mi S’a făcut mie spre mântuire.

15 Glas de bucurie şi mântuire în corturile drepţilor:
„Dreapta Domnului a lucrat putere,

16 dreapta Domnului m’a înălţat,
dreapta Domnului a lucrat putere”.

17 Nu voi muri, ci voi fi viu
şi voi povesti lucrurile Domnului.

18 Certând m’a certat Domnul,
dar morţii nu m’a dat.

19 Deschideţi-mi porţile dreptăţii:
prin ele voi intra şi-L voi lăuda pe Domnul.

20 Aceasta este poarta Domnului,
drepţii vor intra printr’însad.

21 Pe Tine Te voi mărturisi, că Tu m’ai auzit
şi mie mi Te-ai făcut spre mântuire.

22 Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii,
aceasta a ajuns în capul unghiului;

23 de la Domnul s’a făcut aceasta
şi minunată este în ochii noştrie.

24 Aceasta este ziua pe care Domnul a făcut-o:
să ne bucurăm şi să ne veselim într’însa!f

25 O, Doamne, Te rog, mântuieşte!
O, Doamne, Te rog, adu belşug!

26 Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului;
pe voi v’am binecuvântat, cei din casa Domnului.

27 Dumnezeu este Domnul şi S’a arătat nouă;
sărbătoare rânduiţi în umbrare
până la coarnele jertfelniculuig.

28 Dumnezeul meu eşti Tu, Ţie mă voi mărturisi;
Dumnezeul meu eşti Tu, pe Tine Te voi înălţa;
Ţie Îţi voi mulţumi, că Tu m’ai auzit
şi mi Te-ai făcut mie spre mântuire.

29 Mărturisiţi-vă Domnului, că este bun,
că în veac este mila Lui!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.