×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 115

PSALMUL 115 Aliluia.

1 Crezut-am, de aceea am grăit,
dar eu foarte m’am smerita.

2 Zis-am eu întru uimirea mea:
„Tot omul este mincinos”.

3 Ce oare Îi voi da eu Domnului
pentru toate câte El mi-a dat?:

4 Paharul mântuirii voi lua
şi numele Domnului voi chemab.

5 Făgăduinţele mele Domnului I le voi plini
în faţa întregului Său popor.

6 Scumpă este înaintea Domnului
moartea cuvioşilor Lui.

7 O, Doamne, eu sunt robul Tău,
eu sunt robul Tău şi fiul slujnicei Tale;
Tu ai rupt legăturile mele,

8 Ţie-Ţi voi aduce jertfă de laudă
şi numele Domnului voi chema.

9 Făgăduinţele mele Domnului I le voi plini
în faţa întregului Său popor,

10 în curţile casei Domnului,
în mijlocul tău, Ierusalime.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.