×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 113

PSALMUL 113 Aliluia.

1 Când a ieşit Israel din Egipt
şi casa lui Iacob din mijlocul unui popor barbar,

2 Iudeea a devenit locaşul Său cel sfânt,
Israel, stăpânirea Lui.

3 Marea a văzut şi a fugit,
Iordanul s’a întors înapoi;

4 munţii au săltat ca berbecii,
şi dealurile ca mioarelea.

5 Ce ţi-a venit, mare, de ai fugit?
dar ţie, Iordane, de te-ai întors înapoi?

6 dar vouă, munţilor, de aţi săltat ca berbecii?
dar vouă, dealurilor, ca mioarele?

7 De faţa Domnuluib a tremurat pământul,
de faţa Dumnezeului lui Iacob,

8 Cel ce a prefăcut stânca în iezer de răcoare
şi piatra în izvoare de apă.

9 Nu nouă, Doamne, nu nouă,
ci numelui Tău să-i dai mărire,
pentru mila Ta şi adevărul Tău,

10 ca nu cumva să zică păgânii:
„Unde este Dumnezeul lor?”

11 Dar Dumnezeul nostru este în cer;
în ceruri şi pe pământ
pe toate câte le-a vrut le-a făcut.

12 Idolii neamurilor sunt argint şi aur,
lucruri de mâini omeneşti:

13 gură au şi nu vor grăi,
ochi au şi nu vor vedea,

14 urechi au şi nu vor auzi,
nări au şi nu vor mirosi,

15 mâini au şi nu vor pipăi,
picioare au şi nu vor umbla,

16 Cum sunt ei să fie cei care-i făuresc
şi toţi cei ce se încred în ei!

17 Casa lui Israel a nădăjduit în Domnul:
El este ajutorul şi apărătorul lor;

18 casa lui Aaron a nădăjduit în Domnul:
El este ajutorul şi apărătorul lor;

19 cei ce se tem de Domnul au nădăjduit în Domnul:
El este ajutorul şi apărătorul lor.

20 Domnul Şi-a amintit de noi şi ne-a binecuvântat:
a binecuvântat casa lui Israel,
a binecuvântat casa lui Aaron,

21 i-a binecuvântat pe cei ce se tem de Domnul,
pe cei mici împreună cu cei mari.

22 Domnul să vă dea mai mult decât aveţi,
vouă şi copiilor voştri!

23 Voi sunteţi binecuvântaţii Domnului,
Cel ce a făcut cerul şi pământul.

24 Cerul cerului este al Domnului,
dar pământul l-a dat fiilor oamenilor.

25 Nu morţii Te vor lăuda pe Tine, Doamne,
nici careva din cei ce se pogoară în iad,

26 ci noi, cei vii, noi Îl vom binecuvânta pe Domnul
de acum şi până’n veacc.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.