×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 111

PSALMUL 111 Aliluia.

1 Fericit bărbatul care se teme de Domnul,
întru poruncile Lui se va dori foartea.

2 Puternică va fi pe pământ seminţia lui;
neamul drepţilor se va binecuvânta.

3 Slavă şi bogăţie vor fi în casa lui
şi dreptatea lui rămâne în veacul veacului.

4 Celor drepţi în întuneric le-a răsărit lumină:
milostiv este Elb şi îndurat şi drept.

5 Bun este omul care se îndură şi împrumută;
cu judecată îşi va rândui cuvintele,
că în veac nu se va clinti;

6 întru pomenire veşnică va fi dreptul,
de vorbire de rău nu se va teme.

7 Gata este inima lui să nădăjduiască în Domnul;
inima îi este întărită, el nu se va teme
până ce se va uita de sus la vrăjmaşii săi.

8 A risipit, a dat săracilor,
dreptatea lui rămâne în veacul veacului,

9 fruntea lui se va înălţa întru slavă.

10 Păcătosul va vedea şi se va mânia,
va scrâşni din dinţi şi se va topi;
pofta păcătoşilor va pieri.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.