×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 110

PSALMUL 110 Aliluia.

1 Mărturisi-mă-voi Ţie, Doamne, cu toată inima mea,
în sfatul celor drepţi şi’n adunare.

2 Mari sunt lucrurile Domnului,
dovedite în toate vrerile Sale;

3 mărturisire şi măreţie este lucrarea Lui
şi dreptatea Lui rămâne în veacul veacului.

4 Pomenire a făcut de minunile Lui;
milostiv şi îndurat este Domnul,

5 hrană le-a dat celor ce se tem de Ela.
El pururea va avea grijă de legământul Său.

6 Tăria lucrurilor Sale i-a vestit-o poporului Său,
aşa ca El să le poată da moştenirea neamurilor.

7 Lucrurile mâinilor Sale sunt adevăr şi judecată;
vrednice de crezare sunt toate poruncile Lui,

8 întărite în veacul veacului,
făcute întru adevăr şi dreptate.

9 El i-a trimis mântuire poporului Său,
în veac Şi-a pus legământul sub poruncă;
sfânt şi de temut e numele Său.

10 Frica de Domnulb este începutul înţelepciunii,
toţi cei ce o plinesc au asupră-i o bună înţelegere.Lauda Lui rămâne în veacul veacului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.