×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 107

PSALMUL 107 O cântare psalmică a lui David.

1 Gata este inima mea, Dumnezeule,
gata-mi este inima;
întru slava mea cânta-voi şi-Ţi voi aduce laudă.

2 Deşteptaţi-vă, voi, psaltire şi alăută!;
în zori mă voi trezi.

3 Pe Tine Te voi mărturisi între popoare, Doamne,
Ţie Îţi voi cânta între neamuria,

4 că mare e mila Ta, deasupra cerurilor,
şi pân’la nori e adevărul Tău.

5 Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule,
şi peste tot pământul slava Ta.

6 Pentru ca ei, cei iubiţi ai Tăi, să se izbăvească,
mântuieşte-mă cu dreapta Ta şi mă auzi!

7 Grăit-a Dumnezeu în locul Său cel sfânt:
„Mă voi înălţa şi voi împărţi Sichemul
şi Valea Corturilor o voi măsura;

8 al Meu este Galaadul, al Meu este Manase,
Efraim e ocrotitorul capului Meu,
Iuda e regele Meu;
Moab, vas al nădejdii Mele,

9 peste Idumeea Îmi voi întinde sandala,
Mie Mi s’au supus triburile străine.”

10 Cine mă va aduce în cetatea întărită?
Cine mă va călăuzi până la Idumeea?

11 Oare nu Tu, Dumnezeule, Cel ce ne-ai lepădat?
Oare nu Tu vei ieşi, Dumnezeule, cu oştirile noastre?

12 Dă-ne ajutor ca să ieşim din necaz,
că deşartă e mântuirea ce vine de la om.

13 Întru Dumnezeu vom face fapte puternice
şi El îi va nimici pe vrăjmaşii noştri.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.