×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 102

PSALMUL 102 Al lui David.

1 Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul,
şi toate cele dinlăuntrul meua
[să binecuvinteze] numele cel sfânt al Lui.

2 Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul,
şi nu uita toate răsplătirile Luib;

3 pe Cel ce Se milostiveştec de toate fărădelegile tale,
pe Cel ce vindecă toate bolile taled,

4 pe Cel ce izbăveşte din stricăciune viaţa ta,
pe Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurărie,

5 pe Cel ce umple de bunătăţi dorirea ta;
înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţile tale.

6 Cel ce face milostenie, Domnul,
şi judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate.

7 Cunoscute i-a făcut căile Sale lui Moise,
fiilor lui Israel voile Sale.

8 Îndurat şi milostiv este Domnul,
îndelung-răbdător şi mult-milostiv.

9 Nu până în sfârşit Se va iuţi,
nici în veac Se va mânia.

10 Nu după păcatele noastre S’a purtat cu noi,
nici după fărădelegile noastre ne-a răsplătit,

11 ci după cât e cerul de’nalt de la pământ,
într’atât Şi-a întărit Domnul mila spre cei ce se tem de El;

12 pe cât de departe sunt răsăriturile de apusuri,
într’atât a’ndepărtat El de la noi fărădelegile noastre;

13 în ce chip îi miluieşte tatăl pe fii,
aşa i-a miluit Domnul pe cei ce se tem de El;

14 că El ne-a cunoscut alcătuireaf,
adusu-Şi-a aminte că ţărână suntem.

15 Omul: ca iarba sunt zilele lui;
ca floarea câmpului, aşa va înflori;

16 că adiere a trecut prin el, şi el nu va mai fi,
şi nici locul nu i se va mai cunoaşteg.

17 Dar mila Domnului e din veac în veac spre cei ce se tem de El,

18 şi dreptatea Lui peste fiii fiilor,
spre cei care-I păzesc legământul
şi-şi aduc aminte să-I plinească poruncileh.

19 Domnul în cer Şi-a pregătit tronul,
iar împărăţia Lui pe toţi îi stăpâneşte.

20 Binecuvântaţi pe Domnul, voi, toţi îngerii Lui,
cei puternici în tărie, care-I pliniţi cuvântul
şi auziţi glasul cuvintelor Lui;

21 binecuvântaţi pe Domnul, voi, toate puterile Lui,
slujitorii Lui care faceţi voia Luii;

22 binecuvântaţi pe Domnul, voi, toate lucrurile Lui,
în tot locul stăpânirii Lui;
binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.