×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Iov

Capitolul 7

Răspunsul lui Iov (continuare).

1 Au pe pământ nu-i viaţa’ncercare pentru om?
şi viaţa lui nu-i oare-a tocmitului cu ziua,

2 a slugii care’n umbră se-ascunde de stăpân,
a calfei cu simbrie în aşteptarea plăţii?

3 Aşa şi eu, răbdat-am atâtea luni deşarte,
şi nopţi de suferinţă cumplită mi s’au dat.

4 Mă culc şi zic în sinemi: Când oare va fi ziuă?;
mă scol şi spun asemeni: Când oare va fi seară?;
şi-s plin de suferinţă din noapte până’n zori.

5 A viermilor putoare tot trupul mi-l frământă;
îmi răzuiesc puroiul, şi ciobul se înmoaie.

6 Că viaţa mea’n balanţă mai slabă-i decât graiula
şi s’a topit în hăul nădejdilor deşarte.

7 Adu-Ţi aminte [Doamne], că viaţa mea-i suflare,
că tot ce-i bun rămas-a ’napoi de ochiul meu,

8 că ochiul strâns asupră-mi nu va mai da de mine,
că ochii Tăi m’or cere, dar eu nu voi mai fi,

9 cum nici pe cer e norul ce-a fost şi s’a topit.
Aşa coboară omul în iadb şi nu mai urcă;

10 la casa lui, acolo, nicicând se va întoarce,
şi dacă da, nici vatra, nu, nu-l va mai cunoaşte.

11 Aşa că eu de-acuma nu-mi voi mai ţine gura;
din marea-mi suferinţă voi face-o să vorbească,
cu inima cuprinsă de-amar o voi deschide.

12 Sunt eu cumva o mare? sunt eu cumva balaur
să pui asupră-mi strajă?c

13 Că dacă-mi zic: E vremea să mă alinte patul,
să fiu doar eu cu mine în aşternutul meu,

14 Tu mă’nspăimânţi cu visuri, şi’n spaime pui vedenii,

15 zburdalnicul meu suflet rupându-mi-l de duh
şi oasele, de moarte.d

16 Că nu trăiesc cât veacul, să’ndur la nesfârşit;
hai, lasă-mă în pace cu viaţa-mi găunoasă!…

17 Ce-i omul, că Tu Însuţi l-ai ridicat în slăvi?
ce-i omul, ca Tu Însuţi să nu-l scapi din vedere,e

18 să ai un ochi asupră-i din seară până’n ziuă
şi’n ceasu-i de odihnă să-l iei la întrebări?

19 O, până când mă’nvălui, şi până când m’acoperi,
şi până când n’am tihnă nici să-mi înghit scuipatul?

20 Dac’am greşit, ce oare pot face eu? hai, spune-mi,
Tu, Cel ce pân’şi gândul din om îl sfredeleşti?!
De ce m’ai pus pe mine să-Ţi stau, eu, împotrivă,
şi sarcină să-Ţi fiu?f

21 De ce fărădelegea Tu nu vrei să mi-o uiţi
şi pentru ce păcatul din mine nu mi-l speli?…
Şi-acum, merg în pământ;
curând s’o face ziuă, dar eu nu voi mai fi.”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.