×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Iov

Capitolul 6

Răspunsul lui Iov.

1 Şi răspunzând Iov, a zis:

2 „O, dac’ar fi catargul să-mi strângă sus frământula,
durerile să-mi pună’n balanţă pe tipsii,

3 acestea-ar fi mai grele decât nisipul mării;
de-aceea, pe cât pare, mi-i vorba dezlânată.

4 Că’n trupul meu înfipte-s a’ Domnului săgeţi;
a lor întărâtare tot sângele mi-l soarbeb

5 Au va zbiera asinul sălbatic de-i sătul?
mugi-va oare boul cu ieslea plină’n faţă?

6 poţi să mănânci o pâine făcută fără sare?
şi unde-i oare gustul cuvintelor deşarte?

7 Că’n sufletul din mine nu-i chip de alinare,
mâncarea mea duhneşte-a miros urât de leu.

8 Că dacă Domnu-mi cheamă pe buze rugăciunea,
atuncea şi nădejdea tot El o să mi-o dea.

9 De vreme ce-a’nceput-o, rănească-mă deci Domnul,
dar tot El, pân’la urmă, să nu mă nimicească.

10 Mormânt fie-mi cetatea peste-ale cărei ziduri
săream; eu nu-mi ţin partea, căci sfintele cuvinte
– a Domnului rostire – eu nu le-am înşelat.

11 Căci ce putere oare am eu ca să mai rabd?
sau câte zile’n faţă pân’viaţa mi-o ridică?

12 Tăria mea e oare tărie ca de piatră?
sau carnea mea e oare o carne de aramă?

13 Au nu în El nădejdea întreagă mi-o puneam?
şi, iată, ajutorul s’a’ndepărtat de mine.

14 Departe-mi este mila,
şi-a Domnului veghere mă trece cu vederea.c

15 Ai mei cei de aproape n’au căutat spre mine;
ca pe o albie seacă de râu m’au părăsit,
ca valul m’au trecut.

16 Temuţii mei se-aruncă asupră-mi ca un viscol,
ca sloiuri mari de gheaţă

17 ce’ncep să se topească de cum dau de căldură,
că n’a rămas nici urmă acolo unde-au fost.

18 Aşa şi eu, aicea, de toţi sunt părăsit;
parc’am pierit, sunt singur, de casă’nstrăinat.

19 Priviţi acèle drumuri pe care merg Temanii,
şi căile din Sabad, voi, cei ce ştiţi s’alegeţie!

20 Preţ ruşinos plăti-vor
acei ce-şi pun nădejdea în bani sau în cetăţi.

21 Iar voi, voi fără milă m’aţi asuprit pe mine;
acum, văzându-mi rana, cu spaimă să vă temeţi!

22 Ce?: de la voi cerut-am vreodată de pomană?
sau de puterea voastră am eu nevoie-acum

23 să mă scăpaţi din mâna potrivnicilor mei
ori să mă scoateţi teafăr din gheare de tiran?

24 Hai, fiţi-mi voi didàscali, şi eu voi amuţi;
sau dacă oareunde m’am înşelat, spunèţi-mi!

25 Dar, vai!, ce dezlânată e vorba celui drept!f
Că nu din partea voastră voi cere eu tărie,

26 şi nici mustrarea voastră o să-mi astupe gura;
de limba voastră dulce de-acuma sunt sătul.

27 Aşa cum voi asupra orfanului cădeţi,
cădeţi acum asupra prietenului vostru.

28 Mă uit în ochii voştri şi nu vă voi minţi.

29 Staţi jos, cu luare-aminte, şi să nu fiţi nedrepţi,
ci fiţi şi voi odată’mpreună cu cel drept,

30 că’n gura mea nu este nici pic de strâmbătate.
Au nu gâtleju-acesta priceperi cercetează?

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.