×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Iov

Capitolul 36

Cuvântul lui Elihu (continuare).

1 Mergând mai departe, Elihu a zis:

2 „Îngăduie-mă încă puţin, ca să te-nvăţ,
că’n mine încă este destul din ce-am să-ţi spun.

3 Ştiinţa mea cea multă porni-va de departe,
iar eu din fapte drepte porni-voi să grăiesc

4 cu-adevărat; că altfel, de-ar fi din vorbe strâmbe,
tu strâmb vei înţelege.

5 Să ştii şi tu că Domnul n’alungă pe cel bun,
pe cel ce-şi ia puterea din inima lui tare;

6 pe cel fără de legea nu-l cheamă iar la viaţăb,
dar de la El săracii îşi vor primi dreptatea;

7 El nu-Şi întoarce ochii din faţa celor drepţi,
ci cu’mpăraţii’n tronuri
biruitori îi face; şi se vor înălţa.

8 Cei slabi, încătuşaţii,
picioarele şi-or prinde în laţul sărăciei

9 şi-apoi li se va spune’n poveste ce-au făcut
şi ce-au greşit, anume că se credeau puternici.

10 Ci El va lua aminte cu-auzul la cel drept
zicând: – Se vor întoarce din strâmbătatea lor.

11 De-or asculta [de Domnul] şi dacă-I vor sluji,
în bunătăţi plini-vor belşugul lor de zile
şi’n cuviinţă, anii.

12 Necredincioşii însă nu se vor mântui,
că n’au avut voinţă pe Domnul să-L cunoască,
şi dac’au fost sub ceartă, ei tot n’au ascultat.

13 Făţarnicii lăuntricic îşi vor stârni mânie;
nu vor striga, căci gura le e de-acum legată.

14 De tânăr să le moară, deci, sufletul din ei
şi viaţa lor să fie rănită-adânc de îngeri,

15 că ei pe cel nevolnic şi slab l-au necăjit;
dar [Domnul] rânduieşte dreptate celor blânzi.

16 Pe tine dar din gura vrăjmaşilor te-o scoate
să-ţi fie masa’ntinsă şi plină de grăsime,
încât să se reverse’n adâncul de sub ea.

17 Nu, nu va sta dreptatea departe de cei drepţi!

18 În schimb, mânie mare pe cei necredincioşi
cu daruri necurate primite pe nedrept.

19 De bunăvoie mintea să nu te-abată’n cale,
ea, de la ruga celor slăbiţi întru nevoi.
Din cei ce au puterea

20 să nu-l scoţi pe nici unul afar’ în toiul nopţii
ca’n locul său să urce mulţime de norod;d

21 fereşte-te să lucri ceva fără-de-cale,
că’ntru aceasta liber vei fi de sărăcie.

22 Cel-Tare întăreşte întru tăria Lui,
că, iată, cine-i oare puternic cum e El?

23 Cine-a făcut cercare în lucrurile Lui
şi cine-i ca să-I spună: Strâmb ai lucrat aici!?

24 Adu-ţi aminte: mare-i lucrarea Lui, pe care
o laudă tot omul.

25 Tot omul vede’n sine
câţi pământeni ca dânsul au trupul plin de răni.

26 Cel-Tare-i pretutindeni, dar noi nu vom cunoaşte
al anilor Săi număr, fiind el nesfârşit.

27 Bob numărat Îi sunt Lui grăunţii mici de ploaie,
cei ce’naintea ploii se strâng, de sus, în nor;e

28 când cad, ei cad în sine ca nişte vechituri
umbrind mulţimi nespuse de pământeni cu norul.
El vreme rânduit-a la fiare şi cirezi,
ca ele să-şi cunoască, la ceasul lor, culcuşul.
Acestea toate’n cuget nu-ţi dau nici o uimire?
şi inima din tine nicicum n’o primenesc?

29 Şi dacă vei pricepe cum se lărgeşte norul
fiind cu sine însuşi egal în cortul lui,

30 ei bine, iată, [Domnul] a’ntins spre el o rază,
şi el acoperit-a străfundurile mării.

31 Că’ntru acestea [Domnul] va judeca popoare
şi celor în putere le dă belşug de hrană.

32 Cu mâinile-amândouă El fulgerul l-ascunde
şi tot El îl trimite spre ţintă să lovească;

33 tot El îi dă de veste prietenului Său,
şi despre-agoniseală, şi despre nedreptate.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.