×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Iov

Capitolul 31

Răspunsul lui Iov (continuare).

1 Un legământ de taină-am făcut cu ochii mei:
să nu-i opresc vreodată, cu gânduri, spre fecioară.

2 Şi? ce mi-a dat ca parte din ceruri Dumnezeu,
sau, jos, ca moştenire din cele preaînalte?

3 Au nu-i sortit să piară în beznă cel nedrept
şi’n grea înstrăinare nelegiuiţii toţi?

4 Au El nu vede care e calea mea de-aici,
şi nu e El Acela ce-mi numără toţi paşii?;

5 ori de-am umblat alături cu batjocoritorii,
sau pasul meu grăbit-a cumva spre viclenie?

6 Dar eu am stat cu totul în cumpăna cea dreaptă,
ca’n ea să vadă Domnul neprihănirea mea.

7 Că pasul meu vreodată de se-abătu din cale,
sau ochiul meu târât-a şi inima cu el,
sau m’am atins cu mâna de daruri necurate,

8 atuncea eu să seamăn, şi altul să mănânce,
şi făr’de rădăcină să fiu pe-acest pământ!

9 Dac’am dorit o alta decât femeia mea
şi dac’am stat la pândă pe lângă uşa ei,

10 atunci şi-a mea să-i facă plăcere altui om
şi pruncii mei să fie de-a pururi umiliţi;

11 că ne’nfrânată este pornirea’nvăpăiată
de-a pângări cu trupul femeia altui om;

12 că’n curgere de zile foc este, arzător,
iar cel la care vine-i pierdut din rădăcină.

13 De n’aş fi luat în seamă dreptatea slugii mele,
şi-a slujnicei, când ele s’au socotit cu mine,

14 ce-o să mă fac când Domnu-mi va cere socoteală?,
sau, de va fi’ntrebare, ce oare voi răspunde?

15 Ei [servii mei] în pântec n’au fost la fel ca mine?
La fel am fost în pântec!

16 Pe nevoiaşii’n lipsă eu nu i-am înşelat,
nici c’am trecut pe-alături de lacrima vădanei.

17 Dac’am mâncat vreodată eu singur pâinea mea
şi nu i-am dat dintr’însa şi celui necăjit

18 – eu, cel ce, ca un tată, de tânăr l-am hrănit
şi de la maica’n pântec am prins a-i da poveţe –,

19 sau de-am trecut pe lângă cel gol ce sta să piară
şi nu l-am îmbrăcat,

20 de-a fost sărman pe lume şi nu mi-a mulţumit
că-i ţine cald la umeri tunsoarea turmei mele,

21 de-am ridicat eu mâna să-l bat pe cel sărman
nădăjduind că astfel îmi sunt într’ajutor,

22 atuncea al meu umăr din zgârci să se dezghioace
şi braţul meu, de-asemeni, din cot să se zdrobească.

23 Căci frica mea de Domnul m’a luat în stăpânire
şi, când mă ia El Însuşi, de-abia că pot să’ndur.

24 De-am socotit vreodată că’n aur stă puterea
sau de mi-am pus nădejdea în piatra nestemată,

25 dac’am icnit prea-vesel de multa mea avere
şi mâna mi-am întins-o spre bunuri fără număr,

26 dac’am văzut lumina din soare cum păleşte
sau luna în scădere – că’n ele n’au nimic –

27 şi inima din mine pe-ascuns s’a înşelat
şi mâna mea mi-am dus-o la gură s’o săruta,

28 atunci să-mi fie-aceasta cumplită făr’delege,
că L-am minţit pe Domnul Cel-mai-presus-de-ceruri.

29 De mi-am văzut prieteni căzând, m’am bucurat
şi inima mi-am pus-o să zică: Bravo, bravo!,

30 urechea mea s’audă blestemul meu asupră-mi
şi’n neamul meu ocară să fiu, şi defăimat.

31 Iar slujnicele mele adesea de-ar fi zis:
O, cin’ ne-ar face saţul din cărnurile lui?
fiind eu foarte bun,

32 străinul niciodată nu-mi rămânea afară,
pe nou-venit o uşă-l întâmpina deschisă.

33 Dac’am greşit, nevrându-l, şi mi-am ascuns păcatul

34 – că’n faţa gloatei nu mi-am schimbat întâiul gând
de-a nu le fi eu martor chiar împotriva mea…,
de-a fost flămând să-mi iasă din prag cu mâna goală…

35 O, cine-mi va da oare pe cel ce mă ascultă?
Dacă’ntru Domnul nu m’am temut de mâna Lui,
dac’am păstrat înscrisul datornicului meu

36 ca să-l citesc, purtându-l la gât ca pe-o cunună,

37 în loc de-a-l rupe’n două sau de a-l da’napoi,
aşa încât nimica să iau de la datornic,

38 de-a suspinat pământul asupra mea vreodată
sau de i-am plâns vreodată răzoarele’mpreună,

39 de i-am mâncat eu singur puterea, făr’ să-i dau,
sau sufletul din Domnul pământului l-am scos
afară, întristându-l,

40 atunci, în loc de grâne, urzică să-mi răsară,
şi’n loc de orz, ciulini!”b.
[Aici] au încetat cuvintele lui Iov.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.