×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Iov

Capitolul 28

Răspunsul lui Iov (continuare).*

1 Că loc are argintul acolo und’ se naşte
şi loc e pentru aur de lămurit în foc.

2 Că fierul din adâncul subpământean se trage,
arama se ciopleşte aşa cum tai în piatră.

3 El [omul] rânduială a pus în întuneric,
în toate socoteşte hotarul cel din urmă,
al pietrei de’ntuneric, al ei de umbra morţii,

4 pârâu ce-şi taie drumul prin albie de nisip.
Cei ce-au uitat dreptaru’ntre muritori pieriră.

5 Pământul, cel din care ieşea la faţă pâinea,
pe dedesubt se’ntoarse, ca răvăşit de foc;

6 în piatra lui, acolo-i locaş pentru safir,
şi lutul său e aur.

7 Un drum pe care, iată, nici pasărea nu-l ştie
şi nici un ochi de vultur de sus nu l-a ochit,

8 pe care nu-l călcară feciori de uşuratici,
nici leul nu-l trecu.

9 În piatră colţuroasă ela şi-a întins o mână
şi, sfărâmând-o, munţii i-a dezrădăcinat;

10 vârtejuri mari de apă din râuri şi le-a spart
şi ochii mei văzură noian de nestemate;

11 adâncurile apei tot el le-a dezvelit,
puterea arătându-şi, întreagă, la lumină.

12 Înţelepciunea însă, ea, unde s’a aflat?
şi unde este locul în care stă Ştiinţab?

13 Nu-i pământean pe lume să-i fi văzut cărarea,
şi nici că ea vreodată’ntru oameni s’a aflat.

14 Adâncul din genună a zis: Ea nu e’n mine!,
iar Marea: Nu-i cu mine!

15 Ea nu se dă pe preţuri de aur zăvorâtc,
argintul greu din cumpeni nu-i poate fi de schimb;

16 ea nu se preţuieşte cu aur de Ofir,
şi nici cu scumpul onix, precum nici cu safirul;

17 nici aurul, nici sticla nu-s pe potriva ei,
pe vase mari de aur nu poate fi schimbată;

18 mărgeanul şi cleştarul nici nu mai intră’n vorbă,
că’Nţelepciunea trage mai greu decât adânculd;

19 topazul negrei Nubiie nu-i poate sta’nainte,
cu ea nu stă’mpreună nici aurul curat.

20 Şi-atunci, Înţelepciunea, ea, unde s’a aflat?
şi unde este locul în care stă Ştiinţa?

21 Nu-i om s’o poată şti,
ascunsă e de ochiul şi-al pasării din cer.

22 Pierzaniaf şi Moartea s’au mărginit să spună:
– Am auzit prin târguri vorbindu-se de ea!…

23 Doar Dumnezeu, El este Cel ce-i deschide calea
şi locul i-l cunoaşte.

24 El este Cel ce vede întregul de sub cer
şi ştie tot ce Dânsul făcut-a pe pământ,

25 deci: vântului popasuri şi apelor măsură

26 atunci când i-a dat ploii răstimpurile ei
şi trăsnetului calea;

27 atunci El a văzut-o şi-atunci a tâlcuit-o,
atunci a pregătit-o şi-atunci a cercetat-o.

28 Iar omului îi zise:
– Înţelepciunea-i frica de Domnul-Dumnezeug,
şi-a te feri de rele, aceasta e Ştiinţa!”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.