×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Iov

Capitolul 24

Răspunsul lui Iov (continuare).

1 Dar vremile dreptăţii, de ce-L ascund pe Domnula,

2 încât necredincioşii împing din loc hotarul
şi fură’ntreaga turmă cu baciul ei cu tot?

3 Ei iau şi duc din curtea săracului asinul
şi iau zălog văcuţa de lapte a vădanei;

4 abat neputincioşii din calea lor cea dreaptă,
cei buni şi blânzi ai ţării se-ascund de peste tot:

5 În câmp ca şi asinii au năvălit asupră-mi
– aşa cum li-i năravul să iasă de-a grămada –
şi pâinea şi-o’ndulciră, s’o dea la cei micuţi.

6 Nefi’nd a lor, ei holda-au cules-o prea devreme;
neputincioşii lucră la ticăloşi în vii
de-a surda, fără plată şi fără’mbucătură.

7 Pe mulţi golaşi făcură să doarmă fără haine,
le-au luat pân’şi veşmântul al sufletului lor:

8 în munte ploi mărunte îi udă pân’ la oase;
în loc de’nvelitoare, cu piatră se’nvelesc.

9 Ei smulg fără’ndurare orfanul de la ţâţă
şi altor umilinţe-l supun pe cel căzut.

10 În pat cu strâmbătate îi culcă pe cei goi
şi pâinea de la gura celor flămânzi o smulg.

11 Pe cei în strâmtorare din umbră îi pândesc
ca unii ce n’au ştire de calea celor drepţi,

12 a celor luaţi la goană din case şi cetăţi,
cu prunci al căror suflet se zguduia’n suspine…
Dar El? de ce pe-aceştia El nu i-a cercetat?

13 Ei, pe pământ fiindu-şi, cunoaştere nu au,
de căile dreptăţii nicicum n’au auzit
şi nici pe-a ei cărare vreodată au umblat.

14 Ştiindu-le lucrarea, i-a dat pe mâna beznei,
şi noaptea lor întreagă e trează ca un fur.

15 Adulterinul scurmă’ntunericul cu ochiul
zicându-şi: Nu e ochiul în stare să mă simtă!;
şi faţa şi-o ascunde’nvelită într’un văl.

16 El casa vieţii sale şi-o sapă’n întuneric,
de cum se face ziuă se-ascunde cât mai bine,
lumina n’o cunoaşte;

17 că dimineaţa nu-i e decât o umbră-a morţii,
lui, care ştie ce e fiorul umbrei morţii.

18 El mai uşor pluteşte decât pe faţa apeib,
în ţară moştenirea îi este sub blestem.

19 Şi oasele prin ţarini i s’or vedea, uscate,
că-a jefuit orfanul în brăţişorul luic.

20 Păcatul său răsare apoi în amintire
şi nevăzut se face ca aburul din rouă;
dar plata se va face ca plată pentru faptă,
aşa că tot nedreptul se macină pe sine
ca lemnu’n putregai.

21 Că el femeii sterpe nu i-a vorbit domneşte,
şi nici de cea sărmană nu s’a milostivit,

22 îl rupse’ntru mânie pe cel neputincios.
Învie şi nu crede în propria sa viaţă;

23 bolnav, el nu mai speră că se va face bine,
ci’n boală se afundă.

24 Că multora li-i răul din înălţarea lui;
de-aceea el păleşte ca nalba în arşìţă,
ca spicu’n za uscată, ce cade de la sine.

25 De nu-i aşa, au cine va zice că eu mint
şi va găsi nimicul în cele ce spun eu?”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.