×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Iov

Capitolul 23

Răspunsul lui Iov.

1 Şi răspunzând Iov, a zis:

2 „Eu ştiu că-a mea mustrare e chiar din mâna mea,
că mâna Lui apasă, grea, pe suspinul meu.

3 O, cine’n lumea asta m’ar învăţa să-L aflu
şi să ajung odată la un deznodământ?

4 Atunci mi-aş spune mie că este-o judecată
şi cu mustrări asupră-mi aş umple gura mea;

5 cuvintele le-aş paşte, pe care mi le-ar spune,
şi spusele Lui toate le-aş pipăi cu mintea.

6 Şi de-ar veni asupră-mi, El, cu putere multă,
cu una mai puţină nu mă va’nfricoşa:

7 din El e adevărul şi de la El mustrarea,
prin El mi-i judecata’n deznodământul ei.

8 Că eu dacă voi merge’n ce-a fost întâi, mă pierd;
iar ce va fi pe urmă, ce pot eu, biet, să ştiu?

9 El dac-o ia la stânga şi vreau să-L prind, nu pot,
iar de S’a’ntors la dreapta, eu nici aici nu-L văd.

10 Dar El îmi ştie calea,
şi m’a ales ca focul o lamură de aur.

11 El a grăit porunca, eu am ieşit s’o’ntâmpin,
căci calea I-am păzit-o şi nu mă voi abate,

12 şi nici voi sta departe de ale Lui porunci,
şi tainiţă mi-i sânul, a graiurilor Lui.

13 Dar dacă-aşa El zicea, cine-I va sta’mpotrivă?:
ce-a vrut a şi făcut.

14 Acesta mi-i temeiul că-am năzuit spre El
şi, dojenit, gândit-am la El cu’ngrijorare.b

15 Şi iată de ce, totuşi, de El îmi scutur pasul,
şi mă socot cu mintea, şi iar mă tem de El.

16 Din inima mea Domnul făcu o slăbănoagă
şi Cel-Atotputernic Se năpusti asupră-mi.

17 Căci n’am ştiut că-mi vine de-acolo întuneric
şi nici că-mi va fi chipul acoperit de neguri.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.