×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Iov

Capitolul 21

Răspunsul lui Iov.

1 Şi răspunzând Iov, a zis:

2 „O, ascultaţi, prieteni, cuvintele-ascultaţi-mi,
să nu rămân cu-atâta din mângâierea voastră!

3 Îngăduiţi-mi dară să mai vorbesc şi eu,
şi numai după-aceea să mă luaţi în râs.

4 Ce? credeţi că mustrarea mi-o’ndrept către un om?
sau care-ar fi pricina să nu-mi stârnesc mânia?

5 Uitaţi-vă la mine, miraţi-vă’ndelung
cu falca rezemată’ndesat în podul palmei.

6 Că de-mi aduc aminte, mă prinde tulburarea
şi carnea de pe mine mă arde şi mă doare.

7 De ce necredincioşii se ţin întregi în viaţă
şi-ajung la bătrâneţe – ba chiar în bogăţii?a

8 Urmaşii lor se’nalţă, un suflet după altul,
feciorii li se’mbie aici, sub ochii lor;

9 ei au în case sporuri, şi frică nicăieri,
şi vargă de la Domnul nu stă deasupra lor,

10 nici nu le fată vaca’nainte de-a fi vremea,
nici leapădă din pântec, şi nici rămâne stearpă;

11 ei dăinuiesc ca oaia ce nu cunoaşte vârstă,
copiii lor prin preajmă tresaltă dănţuind

12 şi’n mâini cu alăute şi’n sunet de chitară
se veselesc cântându-şi plăcerea de a fi.

13 Ei viaţa şi-o termină’ncărcaţi de bunătăţi
şi-adorm întru odihna locaşului de veci.

14 Dar ei ziceau spre Domnul: – Ci dă-mi-te încolo,
că drumurile Tale nu vreau să le cunosc;

15 au cine-i Preasătulul, ca să-I slujim noi Lui?
şi ce folos ni-i nouă de-L vom întâmpina?…

16 Că ei pe cele bune le-aveau în mâna lor
şi fapta ticăloasă păreau că nici n’o văd.

17 Dar zici: – Nu, ticăloşii n’au candelă nestinsă;
asupra lor veni-va surparea de istov,
dureri îi vor cuprinde, ţâşnite din Mânie;

18 ei fi-vor ca o pleavă de vânturi vânturată,
ca pulberea’n furtună: vârtej în spulberare.

19 El [Domnul] nu i-i face pe fii moştenitori;
îi va plăti cu plată’ndesată, ca s’o ştie,

20 cu ochii lui să-şi vadă rostogolirea’n gol
şi nici o mântuire nu-i vină de la Domnul;

21 că oare ce-i mai pasă de-ai lui de după el
când lunile-i la număr sunt gata socotite?

22 Priceperea, ştiinţa, nu Domnul le învaţă?
şi nu-i tot El Acela ce judecă omorul?

23 Acesta, iată, moare’n puterea lui deplină,
în culmea’mbelşugării şi-a traiului tihnit,

24 cu maţele’mbuibate în straturi de grăsime,
cu măduva din oase mustind pe dinafară,

25 în timp ce altul moare cu sufletul amar,
că nu-i fu dat în viaţă să guste nici un bine;

26 şi, totuşi, laolaltă dormi-vor în ţărână,
învăluiţi în viermii putreziciunii lor.

27 Deci, vă cunosc pornirea cu care staţi asupră-mi;

28 că ziceţi: Unde-i casa boierului de ieri
şi unde e bordeiul în care-au stat mişeii?

29 Hai, întrebaţi drumeţii
şi nu daţi cu piciorul la ce vor spune ei,

30 că’n ziua nimicirii cel rău este cruţat
şi’n zilele mâniei e pus la adăpost.

31 Cine-o să-i spună’n faţă pe ce drum a umblat
şi cine-o să-i plătească chiar după fapta lui?:

32 În groapă s’a fost dus
şi doar deasupra gropii rămâne veghetorb;

33 dulceaţă i se’mbie din bulgării clisoşic,
în urma lui se mişcă toţi oamenii’n convoi,
mulţimi nenumărate îl însoţesc din faţăd.

34 Cum dar îmi staţi de taină cu mângâieri deşarte?
O, nu, în faţa voastră nicicum n’oi conteni!”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.