×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Iov

Capitolul 19

Răspunsul lui Iov.

1 Atunci Iov a început să vorbească şi a zis:

2 „Cât oare veţi mai plânge prin sufletu-mi trudit,
surpându-mi-l cu vorbe?…

3 Să ştiţi doar că El, Domnul, El m’a făcut cum sunt;
iar voi, neruşinaţii, mă’nvinuiţi pe mine!

4 Chiar dacă adevărul e că m’am înşelat,
a mea e înşelarea;
şi de-am grăit cuvinte ce nu se cuveneau,
sunt graiurile mele, dar nu fără măsură.

5 Şi dacă voi acuma vă’mpăunaţi asupră-mi
şi mă’nfruntaţi cu scârbe,

6 să ştiţi că Domnul este Cel ce m’a răvăşit
şi că deasupră-mi astfel Şi-a înălţat cetatea.a

7 Ei, iată,-mi râd de scârbe şi nu voi mai grăi,
că strig după dreptate, dar nici o judecată!

8 Zidit sunt împrejuru-mi şi nu e chip să trec,
un văl de întuneric mi-a aşezat pe faţă;

9 m’a dezbrăcat de slavă
şi de pe fruntea mândră tot El mi-a luat cununa;

10 m’a rupt în bucăţele, de-a roata, şi m’am dus;
nădejdea mi-a tăiat-o cum ai tăia un pom;

11 cu groaznică urgie asupră-mi S’a pornit
şi-a socotit că’n luptă aş fi duşmanul Său;

12 haidăii Lui venit-au asupră-mi pân’ la unul,
în drumurile mele m’aşteaptă ochi la pândă;

13 s’au depărtat de mine, da, chiar şi fraţii mei:
la cei străini ei cată mai mult decât la mine;
prietenii mei, iată-i, îmi sunt nemilostivi.

14 Cei ce mi-au fost aproape se uită’n altă parte
şi cei ce mă ştiură pe nume m’au uitat;

15 vecinilor de-acasă şi slujnicelor mele
le-am devenit străin;

16 îmi chem pe nume sluga şi ea nu mă ascultă
şi-o rog cu gura mea;

17 cu-aceeaşi rugăminte dulceagă-mi chem femeia
şi-i linguşesc pe fiii ibovnicelor mele;

18 dar ei pe totdeauna cu toţi m’au părăsit;
de cum mă scol, aruncă’mpotrivă-mi vorbe grele.

19 Toţi cei ce mă ştiură’ndeaproape m’au urât,
pe care-i îndrăgisem s’au ridicat asupră-mi.

20 Ţesuturile cărnii mi s’au topit în piele,
iar oasele în zgârciuri de-abia că se mai ţin.

21 Prieteni, aveţi milă de mine, milă daţi-mi,
că-a Domnului e mâna ce s’a atins de mine!

22 De ce mă luaţi la goană, aşa cum face Domnul,
şi’n cărnurile mele rămâneţi nesătui?

23 Ah, cine-ar fi să scrie şi graiurile mele,
şi astfel să le pună pe toate într’o carte,

24 cu fier-peniţă scrise, sau cu condei de plumb,
sau chiar săpate’n stâncă şi să rămână’n veac?

25 Căci ştiu că veşnic este Acel ce-o să-mi dezlege
târziul pe pământ;

26 da, pielea, care’ndură acestea, va’nvia.b
Că de la Însuşi Domnul mi s’au făcut acestea

27 pe care mi le ştiu,
pe care eu, nu altul, cu ochii le-am văzut,
pe toate care-aicea în sân s’au săvârşit.c

28 Iar dacă voi veţi zice: Ce vom grăi’mpotrivă-i?
găsi-vom noi pricìnă de’ndreptăţire’n eld?,

29 o, temeţi-vă şi voi de scoarţă, de’nveliş;
că va veni mânia în cei fără de lege
şi-atunci vor şti ei unde li-i miezul plin de seve”.e

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.