×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Iov

Capitolul 16

Răspunsul lui Iov.

1 Atunci Iov a răspuns, grăind:

2 „Eu lucruri ca acestea am auzit destule;
voi sunteţi, toţi, o tagmă de bieţi mângâietori.

3 Ce dar? găseşti vreo noimă acestor vorbe’n vânt?
sau cine te împunge în coastă să răspunzi?

4 Din parte-mi, cred că şi eu aş cuvânta ca voi
de-ar fi sufletul vostru în locul alui meu;
şi eu asupra voastră m’aş năpusti cu vorbe
şi-apoi, asemeni vouă, aş clătina din cap;

5 de-ar fi atâta vlagă scorţoasă’n gura mea,
n’aş pregeta o clipă din buze să-mi dau drumul.

6 Dar, de vorbesc, ce’nseamnă?: nu mă mai doare rana?
sau, dacă tac, înseamnă că nu mă mai rănesc?

7 Dar azi Tu ai în mine un biet nebun, sleit,

8 şi Te-ai pornit asupră-mi, să-mi fiu de mărturie;
în mine se ridică minciuna ce mă paşte,
minciuna ce’mpotrivă-mi din faţă mi-a răspuns.a

9 Mânia Lui stârnită m’a prăbuşit în praf
şi dinţii Şi-i scrâşneşte-mpotrivă-mi de deasupra;
haidăii Lui şi-aruncă săgeţile spre mine,

10 cu ghimpii cătăturii spre mine-au năvălit,
cu straşnice ţepuşe mi-au înţepat genunchii,
grămadă toţi, deodată, s’au aruncat asupră-mi.

11 Că Domnu-a vrut ’mă aibă în mână cel nedrept
şi tot El mă aruncă la cei nelegiuiţi.

12 Eu vieţuiam în pace şi El m’a risipit,
prinzându-mă de chică m’a rupt în bucăţele
şi m’a’nălţat deasupra aşa cum pui o ţintă;

13 o armie de suliţi roieşte’n jurul meu,
cu nemilostivire’n rărunchii mei se-aruncă
şi tot cu ne’ndurare pe jos îmi varsă fiereab.

14 Durere pe durere m’au prăbuşit în praf,
puternici şi puternici au alergat asupră-mi.

15 Pe trupul meu cusură o volbură de sac,
tăria frunţii mele în pulbere se stinse.

16 De-atâta plâns fierbinte m’am opărit pe pântec,
dar peste gene – umbră;

17 că nici o strâmbătate în mâini eu nu aveam,
iar ruga mea, curată.

18 Pământule, n’ascunde al trupului meu sânge,
nimic să nu-i stea’n cale, rotund, strigării mele!

19 Dar martorul meu, iată, de-acuma este’n ceruri,
şi-acolo’n cele’nalte am eu o mărturie.c

20 Ajunsu-mi-a la Domnul [în ceruri] rugăciunea,
’naintea feţei Sale pătrunde ochiul meu.

21 Să-i fie apărare lui, omului, la Domnul,
şi-aproapelui său fie-i, de-asemeni, fiul omului.d

22 Că anii, câţi la număr mai fi-vor, mi se duc,
şi voi porni pe drumul cel fără de’nturnare.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.