×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Iov

Capitolul 14

Răspunsul lui Iov (continuare).

1 Născutul din femeie e om cu viaţă scurtă
şi plină de necazuri.

2 Ca floarea înfloreşte, şi după-aceea cade,
şi fuge ca o umbră, şi n’are vreun răgaz.

3 Nu-i el acel pe care l-ai luat la cercetări
şi l-ai silit să-ţi vină sub ochi la judecată?

4 În cazu-acesta, cine-i curat de tină? Nimeni,
chiar da
că-i va fi viaţa o zi doar pe pământ.a

5 Că Tu la socoteală şi lunile i-ai pus;
i-ai pus hotar în vreme, hotar de netrecut.

6 Mai lasă-l din privire, dă-i timp să se-odihnească,
să-i placă şi lui viaţa măcar cât unei slugi!

7 Că până şi copacul, tot are o nădejde:
chiar dacă-l tai, trupina mai poate să’nflorească,
şi nici lăstarii fragezi din ea nu vor lipsi;

8 chiar dacă rădăcina’n pământ îmbătrâneşte
şi trunchiul printre pietre se macină murind,

9 adulmecarea apei îl face s’odrăslească
şi va rodi crenguţe ca un răsad de ieri.

10 Dar omul, dacă moare, se prăbuşeşte’n hău,
şi dacă muritoru-a căzut, mai mult nu e.

11 Că prin lucrarea vremii chiar marea scade’n maluri
şi râu-şi pustieşte zăvoaiele şi seacă;

12 la fel, şi omu-adoarme şi nu se mai ridică,
şi pân’ce va fi cerul, el nu se mai trezeşte,
nu, nu se mai deşteaptă din somnul său adânc.b

13 Măcar de m’ai ascunde în iadul cel de josc,
sub pază, pân’ la vremea când ţi-a trecut mânia
şi-ai rândui o vreme să-ţi aminteşti de mine;

14 că dacă omul moare şi înc’ar mai trăi
chiar când şi’ncheie viaţa cu ziua cea din urmă,
aş aştepta’n tăcere pân’ce din nou voi fi.

15 Apoi mă vei chema, şi eu Îţi voi răspunde:
Nu’ndepărta zidirea făcută chiar de Tine!d

16 Dar Tu ţii socoteala la tot ce fac eu zilnic
şi nu, nimic nu-ţi scapă din bietele-mi păcate;e

17 în sac ţii sub pecete a’mele făr’delegi
şi însemnezi chiar orice-am greşit fără de voie.

18 Aşa precum un munte’n cădere se prăvale,
aşa precum o piatră în locu-i se’nvecheşte,

19 cum apele rod pietre
şi’ntinsele şuvoaie duc straturi de pământ,
aşa în om Tu spulberi puterea de-a’ndura:

20 întinzi de el pân’ vine sfârşitul, şi s’a dus,
îi schimbi înfăţişareaf şi-apoi îl dai afară.

21 Şi de i-au fost feciorii la număr mulţi, nu ştie,
iar de i-au fost la număr puţini, nici asta ştie;

22 el ştie doar atâta: că trupul l-a durut
şi sufletul i-a plâns”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.