×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Neemia

Capitolul 5

Săraci şi bogaţi; Neemia opreşte camăta.

1 Mare era strigătul poporului şi al femeilor către fraţii lor Iudei.a 2 Unii ziceau: „Noi, cu fiii şi fiicele noastre, suntem amanetaţib; aşa vom lua grâu şi vom mânca şi vom trăi”. 3 Alţii ziceau: „Ne vom pune zălogc ţarinile şi viile şi casele, ca să luăm grâu şi să mâncăm”. 4 Iar alţii ziceau: „Ca să ne plătim birurile către rege, noi ne-am împrumutat cu bani în schimbul ţarinilor şi al viilor şi al caselor noastre. 5 Şi acum: noi avem un trup ca şi al fraţilor noştri, copiii noştri sunt asemenea copiilor lor; cu toate acestea, iată că noi suntem nevoiţi să-i vindem pe fiii noştri şi pe fiicele noastre ca robi, iar unele din fiicele noastre devin de-a dreptul sclave; în mâinile noastre nu-i nici o putere, căci ţarinile şi viile noastre se află în mâinile nobililor”.d

6 Iar eu, când am auzit strigarea şi cuvintele acestea, am fost cuprins de mare mâhnire. 7 Şi m’am sfătuit cu propria mea inimă şi m’am rostit împotriva nobililor şi a mai-marilor şi le-am zis: Oare fiece om trebuie să ceară de la fratele său ceea ce cereţi voi?…e Şi’mpotriva lor am făcut o adunare mare 8 şi le-am zis: Noi, de bunăvoia noastrăf, i-am răscumpărat pe fraţii noştri care fuseseră vânduţi la păgâni; iar voi, voi îi vindeţi pe fraţii voştri?; şi asta, pentru ca ei să ne fie daţi nouă?… Iar ei, neaflând nici un răspuns, au tăcut. 9 Şi le-am zis: Ceea ce faceţi voi nu e un lucru bun; voi nu umblaţi în frica Dumnezeului nostru, aruncând astfel asupră-ne ocara vrăjmaşilor noştri păgâni. 10 Iată, eu şi fraţii mei şi cunoscuţii mei le-am dat bani şi grâu fără să le fi cerut să plătească. 11 Aşadar, chiar astăzi înapoiaţi-le ţarinile şi viile şi măslinii şi casele, iar dobânda să le-o înapoiaţi în grâu, vin şi untdelemn! 12 Iar ei au zis: „Vom înapoia şi nu vom pretinde nimic de la ei; vom face aşa cum ai spus”. Atunci, chemând preoţii, i-am legat cu jurământ că vor face aşa cum au spus. 13 Iar eu mi-am scuturat îmbrăcămintea şi am zis: Aşa să-l scuture Dumnezeu şi de casă şi de roada muncii lui, pe tot omul care nu se va ţine de cuvântul acesta; aşa să fie: scuturat şi gol!… Şi toată adunarea a zis: „Amin!” Şi L-a lăudat pe Domnul; şi poporul şi-a ţinut cuvântul.

14 Din ziua în care elg m’a împuternicit să le fiu guvernator în ţara lui Iuda, – din cel de al douăzecilea an până în cel de al treizeci şi doilea an al [domniei] lui Artaxerxe –, adică timp de doisprezece ani, eu şi fraţii mei n’am mâncat din vlaga lor.h 15 Căci guvernatorii de dinaintea mea i-au apăsat luând de la ei pâine şi vin şi cel din urmă ban, patruzeci de drahme de argint; ba până şi slugile lor erau stăpâni peste popor; eu însă n’am făcut aşa, căci m’am temut de Dumnezeu;

16 la zid am lucrat, ţarină nu mi-am cumpărat, iar slujbaşii mei s’au adunat acolo la lucru;

17 la masa mea se aflau Iudei în număr de până la o sută cincizeci de bărbaţi, în afară de cei veniţi la noi din neamurile învecinate;i 18 zilnic se gătea un viţel şi şase oi alese şi un ied; şi, la zece zile, vin din belşug, de toate soiurile; cu toate acestea, pâinea cuvenită conducătorului n’am cerut-o, de vreme ce poporul acesta era foarte împovărat.

19 Adu-ţi aminte de mine, Doamne, spre tot binele, de dragul a tot ceea ce am făcut eu pentru poporul acesta!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.