×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Ezdra

Capitolul 1

Ca urmare a edictului lui Cirus, primii Iudei se întorc din captivitatea babilonică.

1 În primul an al lui Cirus, regele Perşilora, ca să se plinească cuvântul Domnului [cel rostit] prin gura lui Ieremiab –, Domnul a stârnit duhul lui Cirus, regele Perşilorc, iar acesta a poruncit să se vestească în toată ţara – ba încă chiar în scris –, zicând: 2 „Aşa grăieşte Cirus, regele Perşilor: Domnul, Dumnezeul cerului, mi-a dat mie toate regatele pământului şi mi-a poruncit să-I zidesc casă în Ierusalim, adică în Iudeea. 3 Cine dintre voi face parte din poporul Său?: cu el fie Dumnezeul său!, şi să se ducă în Ierusalim, adică în Iudeea, şi să zidească templul Dumnezeului lui Israel; Acela e Dumnezeul Ce se află în Ierusalim. 4 Fiecăruia din cei rămaşid, oriunde s’ar afla, oamenii acelui loce îi va veni în ajutor cu argint, cu aur, cu bunuri, cu vite, laolaltă cu orice va voi să dea de bună voie pentru templul lui Dumnezeu Care Se află în Ierusalim”.

5 Atunci s’au ridicat capii de familie ai lui Iuda şi ai lui Veniamin, precum şi toţi preoţii şi leviţii, toţi cei al căror duh a fost stârnit de Dumnezeu, să se urce să zidească templul Domnului Care Se află în Ierusalim. 6 Şi toţi cei ce le erau în preajmă i-au ajutatf cu vase de argint, cu aur, cu bunuri, cu vite şi cu daruri scumpe, în afară de ceea ce dăduseră de bună voie.g

7 Şi regele Cirus a scos vasele templului Domnuluih, pe care Nabucodonosor le luase din Ierusalim şi le pusese în capiştea dumnezeului său; 8 pe acestea le-a scos Cirus, regele Perşilor, prin mâna vistiernicului Mitridat, care le-a dat pe seama lui Şeşbaţar, căpetenia lui Iudai. 9 Iată numărul lor: treizeci de cupe de aur, o mie de cupe de argint, douăzeci şi nouă de obiecte felurite, 10 treizeci de căţui de aur, patru sute zece [vase] de argint de mâna a doua şi o mie de alte vase. 11 Numărul total al vaselor de aur şi de argint era de cinci mii patru sute; toate s’au suit cu Şeşbaţar, pe drumul de întoarcere a robilor, de la Babilon la Ierusalim.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.