×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea a doua Paralipomena

Capitolul 12

Năvala lui Şişac. Domnia şi moartea lui Roboam.

1 Şi a fost că atunci când regatul lui Roboam s’a întărit, iar [regele] a devenit puternic, acesta a părăsit poruncile lui Dumnezeu; şi, împreună cu el, întregul Israel.a 2 Şi a fost că în cel de al cincilea an al domniei lui Roboam, Şişac, regele Egiptului, s’a ridicat împotriva Ierusalimului – de vreme ce acesta greşise în faţa Domnului – 3 cu o mie două sute de care de luptă şi şaizeci de mii de călăreţi; şi nenumărată era gloata care venise cu el din Egipt: Libieni, Troglodiţib şi Etiopieni. 4 Şi a luat în stăpânire cetăţile întărite ce se aflau în Iuda şi a ajuns la Ierusalim. 5 Atunci profetul Şemaia a venit la Roboam şi la căpeteniile lui Iuda care se adunaseră în Ierusalim de frica lui Şişac şi le-a zis: „Aşa grăieşte Domnul: Voi M’aţi părăsit pe Mine, iar Eu vă voi părăsi pe voi în mâna lui Şişac”. 6 Atunci căpeteniile lui Iuda şi regele s’au ruşinat şi au zis: „Drept este Domnul”. 7 Şi dacă Domnul a văzut că ei s’au căit, fost-a cuvântul Domnului către Şimei, zicând: „Ei s’au pocăit, Eu nu-i voi nimici, ci peste puţin îi voi mântui: mânia Mea nu va veni asupra Ierusalimului. 8 Cu toate acestea, ei vor deveni slugi, ca să cunoască ce’nseamnă a fi în slujba Mea sau în slujba regilor pământului”.

9 Aşa că Şişac, regele Egiptului, s’a ridicat împotriva Ierusalimului şi a luat vistieriile din templul Domnului şi vistieriile din casa regelui: pe toate le-a luat. A luat şi scuturile de aur pe care le făcuse Solomon. 10 (Roboam a făcut în locul lor scuturi de aramă.) Iar Şişac a pus peste el pe căpitanii alergătorilor, ca paznici la poarta regelui. 11 Când regele intra în templul Domnului, intrau gărzile şi alergătorii, precum şi cei ce se întorceau să-i întâmpine pe alergători.c

12 Aşadar, de vreme ce s’a căit, mânia Domnului s’a întors de la el şi nu l-a nimicit; că se mai găsea ceva bun în Iuda. 13 Aşa s’a întărit regele Roboam în Ierusalim şi a domnit. Roboam era de patruzeci şi unu de ani când a devenit rege şi a domnit şaptesprezece ani în Ierusalim, în cetatea pe care Domnul a ales-o din toate seminţiile fiilor lui Israel, pentru ca acolo să fie chemat numele Lui; pe mama sa o chema Naama Amonita. 14 El însă a făcut rău, că nu şi-a îndreptat inima să-l caute pe Domnul. 15 Faptele lui Roboam, cele dintâi şi cele din urmă, sunt scrise în Cartea profetului Şemaia şi a lui Ido văzătorul, cu împlinirile lui. Roboam s’a războit cu Ieroboam în toate zilele vieţii lor. 16 Roboam a murit şi a fost îngropat laolaltă cu părinţii săi în cetatea lui David; iar în locul lui a domnit Abia, fiul său.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.