×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea întâia Paralipomena

Capitolul 3

Urmaşii lui David: regii lui Iuda.

1 Fiii lui David, care i s’au născut în Hebron: Amnon, întâiul-născut, din Ahinoam Izreeliteanca; al doilea, Daniel, din Abigail Carmelita; 2 al treilea, Abesalom, fiul Maacăi, fiica lui Talmai, regele Gheşurului; al patrulea, Adonia, fiul Haghitei; 3 al cincilea, Şefatia, din Abital; al şaselea, Itream, din Egla, femeia sa. 4 Aceştia şase i s’au născut în Hebron.
În Hebron a domnit David şapte ani şi şase luni, iar în Ierusalim a domnit treizeci şi trei de ani.
5 Iată-i şi pe cei care i s’au născut în Ierusalim: Şimea, Şobab, Natan şi Solomon – patru –, din Batşeba, fiica lui Amiel; 6 Ibhar, Elişama, Elifelet, 7 Nogah, Nefeg, Iafia, 8 Elişama, Eliada şi Elifelet; de toţi, nouă.

9 Aceştia sunt, toţi, fiii lui David, în afară de fiii de la ţiitoare. [A fost] şi Tamara, sora lor.

10 Fiul lui Solomon: Roboam; fiul acestuia, Abia; fiul acestuia, Asa; iar fiul acestuia, Iosafat; 11 fiul acestuia, Ioram; al acestuia, Azaria; iar al acestuia, Ioaş; 12 fiul acestuia, Amasia; al acestuia, Zaharia; al acestuia, Ioatam; 13 fiul acestuia, Ahaz; al acestuia, Iezechia; iar al acestuia, Manase; 14 fiul acestuia, Amon; iar al acestuia, Iosia; 15 fiii lui Iosia: întâiul-născut, Iohanan; al doilea, Ioiachim; al treilea, Sedechia; şi al patrulea, Şalum. 16 Fiii lui Ioiachim: Iehonia, fiul său; Sedechia, fiul său;

17 iar fiii lui Iehonia au fost: Salatiel, 18 Malchiram, Pedaia, Şenaţar, Iecamia, Hoşama şi Nedabia. 19 Fiii lui Pedaia: Zorobabel şi Şimei; fiii lui Zorobabel: Meşulam şi Hanania, precum şi sora acestora, Şelomit. 20 Fiii lui Meşulam: Haşuba, Ohel, Berechia, Hasadia şi Iuşab-Hesed; 21 fiii lui Hanania: Pelatia şi Isaia; fiul acestuia, Refaia; al acestuia, Arnan; al acestuia, Obadia, iar al acestuia, Şecania. 22 Fiii lui Şecania au fost şase: Şemaia, Hatus, Igheal, Bariah, Nearia şi Şafat; 23 fiii lui Nearia, trei: Elioenai, Iezechia şi Azricam; 24 fiii lui Elioenai, şapte: Hodavia, Eliaşib, Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia şi Anani.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.